Menu

plantdag nutstuinen gefilmd

Afgelopen zaterdag was de eerste van de twee voorjaarsplantdagen van de Nutstuinenvereniging. Omdat ook de fruitbomen werden gesnoeid was het een groene drukte van belang in de wijk.
Reden voor een filmploeg van het Stasdeel om naar het GWL af te reizen en opnamen te maken voor een film over groene projecten binnen het Stadsdeel.
Op de foto wordt bestuurslid van de Nutstuinen (en koepelbestuurslid en Groene Vinger) Hans Bax geïnterviewd.

Publicatiedatum: 15 april 2012

zonne-tupperware party op dak blok2C

Er lijkt een ware zonnenpanelen-race aan de gang op het GWL. Afgelopen week was het Blok 2C aan de Haarlememmerweg waar zonnepanelen op het dak werden geplaatst. En dat waren er niet een paar, dat waren er maar liefst 42.
In tegenstelling tot eerdere plaatsingen op het GWL-terrein was dit niet een initiatief van individuele bewoners. In dit geval was het de VvE die de panelen had aangeschaft. Met de stroom die opgewekt wordt wordt in eerste instantie de verlichting in de openbare ruimten (zuinige led-lampen) en de liften van stroom voorzien.
Bewoners van het blok namen na de plaatsing een kijkje op hun grasdak.

De VvE van blok 2C heeft het plan om een soort tupperware party te organiseren waarbij VvE’s en bewoners van andere delen van het GWL kunnen komen kijken en informatie kunnen krijgen over de kosten, subsidies, leveranciers, opbrengsten en evt. problemen.
Je kunt je opgeven bij de VvE van blok 2C als je hiervoor belangstelling hebt.

Publicatiedatum: 15 april 2012

koepelvereniging trekt geld uit voor sportveld

Afgelopen donderdag 12 april was de voorjaars ALV van de koepelvereniging van het GWL. Dat is traditioneel de vergadering waar de kascommissie verslag doet van het boekhouding van het bestuur en waar de leden vervolgens het bestuur decharge verlenen.
Het is ook het moment om terug te kijken wat het koepelbestuur het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Een kort verslag daarvan is hier te vinden.

Bijzonder op deze vergadering was dat het bestuur de leden toestemming vroeg om geld te mogen uitgeven aan een verbetering van het Sportveld bij de Waterkeringweg. Dat sportveld is al sinds jaar en dag een bron van klachten over geluidsoverlast en een van de lelijkste plekken van het GWL-terrein. Een aantal jaren geleden is er een geluidsonderzoek gedaan om te bekijken wat er aan maatregelen getroffen zouden kunnen worden en de Groene Vingers-werkgroep heeft die vertaald in een plan om de omgeving van het veld mooier en stiller te maken.
Tot zover weinig nieuws, wat ontbrak was geld om de plannen ook echt te gaan uitvoeren. Maar voor 2012 bleek het Stadsdeel geld gereserveerd te hebben om de geluidsoverlast te gaan aanpakken. Met extra geld van de koepelvereniging ziet het er naar uit dat er niet alleen een nieuwe bodem voor het veld komt, maar dat ook de omgeving een make-over krijgt.
Het traject van voorbereiden, vergunningen en inspraak moet nog in gang gezet worden, maar met een gezamenlijke financiering door Stadsdeel en GWL ziet het er naar uit dat het GWL een mooie plek rijker gaat worden.

Publicatiedatum: 15 april 2012

fruitbomen steunen bijen

Bijen worden wereldwijd bedreigd in hun voortbestaan en bijen zijn onmisbaar voor ons eigen voortbestaan. 2012 is het jaar van de bij en een van de initiatieven is BeeCare, die bijen binnen het Stadsdeel wil helpen overleven.
Bij de koepelvereniging lag het verzoek om de aanschaf van twee bijenkorven op het GWL te bekostigen.
Het was niet de Koepelvereniging die het geld beschikbaar heeft gesteld, maar de hoogstamfruitbomenvereniging van het GWL-terrein. Bijen en fruitbomen zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden, dus het leek een mooi gebaar van de fruitbomenliefhebbers aan de bijen.
bekeken wordt de komende tijd waar de bijenkorven een plaats zouden kunnen krijgen zonder overlast te bezorgen.

Afgelopen zaterdag was trouwens ook de jaarlijkse fruitbomensnoeidag op het GWL-terrein. Meer daarover in een volgende nieuwsbrief.

Publicatiedatum: 15 april 2012

3D projectie op de Gashouder

Op 1 april was er om 21:00 een 3D-projectie te zien op de gevel van de Gashouder. De 3D-projectie verbeeldde The Human Age: een tijdperk waarin het gaat over mensen, samenwerken en het ontdekken en stimuleren van talent. Ter viering van het nieuwe merk Experis, ontstaan vanuit het samengaan van personeelsbemiddelaars Vitae, Elan en Jefferson Wells, werd de projectie getoond. Naast de relaties uit het netwerk van Experis, konden ook buurtbewoners, Amsterdammers en kunstliefhebbers deze 3D-beleving bewonderen.3D is dan niet kijken met een brilletje, maar de diepte ontstaat door de ronde vorm van de gashouder.
Met vier hoge definitie projectoren werd de show op de gashouder geprojecteerd.
Hier staat de video>>

Publicatiedatum: 15 april 2012

warmtegebruik: doe mee aan een bezuinigingsonderzoek

Het GWL kent ook een werkgroep ECO 2.0 die zich bezig houdt met mogelijke verbeteringen op allerlei vlakken om het GWL een duurzamere wijk te malken.
Een onderzoekje dat momenteel gaande is is het uitzoeken wat een andere warmtepomp en slimme thermostaten aan besparingen kunnen opleveren.
Wij hebben allemaal een warmpepomp in onze woning. Die staat in de kast waar het warme water de woning binnen komt en die pomp die pomt het water door de radiatoren en naar de douche en keuken. In de meeste gevallen is dat een pomp die permanent aan staat gedurende het hele jaar, ook als er geen vraag is naar warmte. Die pomp trekt stroom. Nieuwere modellen slaan alleen aan op momenten dat er een warmtevraag is.
Daarnaast is het met slimme themostaten de warnte door de woning beter te verdelen, waarbij bijvoorbeeld mar een radiator warmte aanvraagt, terwijl de rest niet aan slaat.
Om een goede afweging te kunnen maken van de kosten en de opbrengsten is het belangrijk gegevens te hebben van een behoorlijk aantal bewoners van het GWL.
Dus: plak en knip onderstaande vragen in een email, beantwoord ze en stuur ze naar redactie@gwl-terrein.nl

Ik heb in 2011 een warmteverbruik gehad van …. Gj

Mijn woning is een middenwoning / bovenverdieping / benedenverdieping / zijverdieping

De oppevlakte van mijn woning is …. m2

De woning wordt bewoond met …. personen

De woning ligt in Blok ….

Het model van mijn warmtepomp is:
(het typeplaatje is te vinden onder de witte kap op de warmtepomp zelf)

Publicatiedatum: 15 april 2012

abattoir voor Raad van State

Stankoverlast, en de vraag wanneer het abattoir nu eindelijk eens gaat verhuizen, daarover ging het onlangs bij de Raad van State, op een zitting die gewijd was aan het abattoir Amsterdam. Bewoners van het zuidelijk deel van de Waterpoortweg, die vanuit hun woningen uitkijken op het abattoir (en het regelmatig ruiken), hebben al vaker geklaagd en ook actie gevoerd tegen de stankoverlast van het abattoir. Diverse aanpassingen verminderden de overlast wel, maar losten zeker niet alle problemen op. Aanleiding voor de zitting bij de Raad van State, was de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning voor het abattoir vanwege de uitbreiding met twee nieuwe (botten)silo’s. In oktober 2010 werd namens 83 omwonenden een zienswijze ingediend op de ontwerpvergunning.  En begin 2011 maakten de bewoners bezwaar tegen de definitieve vergunning. Dit resulteerde op 27 maart jl. in het bezoek van twee van de bezwaarmakers, Corine en Arie, aan de Raad van State.  Zij kregen tijdens de zitting alle ruimte om hun verhaal tegenover de commissie te doen. Ondervrager Winnie Sorgdrager (oud-minister van justitie) wilde ook graag weten waarom het abattoir nog niet vertrokken is. Ten tijde van de vergunningprocedure heeft de gemeente Amsterdam namelijk de opstalvergunning van het abattoir opgezegd. De woordvoerder van het abattoir legde uit dat het abattoir daarover een juridische procedure is gestart. Te vrezen valt dat het nog wel even zal duren voordat het abattoir daadwerkelijk weg is. Uitspraak van de zitting werd verwacht binnen zes weken.

Publicatiedatum: 15 april 2012