Menu

nieuwe zonnepanelen geplaatst


Vorig jaar zijn er op blok 12 een zestal zonnepanelen geplaatst. Initiatiefnemer was Nico Dekker. Daarbij is gebruik gemaakt van de subsidie van de gemeente Amsterdam in het kader van de actie ‘Zon op je dak’. Voor een groep bewoners van blok 11, 12 en 13 smaakte dit naar meer. Daarom hebben zij de koppen bij elkaar gestoken om dit ook te regelen. Insteek was om als individuele bewoner een installatie te kopen en deze aan te sluiten op de eigen huisinstallatie. Omdat je op deze manier bespaart op het kopen van energie bij je leverancier levert dit een goed rendement op.
Op initiatief van Ronald Damstra heeft deze groep regelmatig vergaderd om uit te zoeken hoe subsidie aangevraagd moest worden, welke leverancier en welke installatie de beste zouden zijn en hoe deze op de daken geplaatst konden worden en aangesloten worden op de huisinstallaties.
De ALV van de VvE’s van blok 11 en 13 stond niet afwijzend tegenover het initiatief, maar verwachtte wel juridisch sluitende afspraken over gebruik van het dak, aansprakelijkheid en dergelijke. Klaas Riedhorst heeft een contract gemaakt dat alle zaken regelt tussen VvE en eigenaar van de zonnepanelen. In een buitengewone ALV van blok 11 en 13 is toestemming verleend om op basis van dit contract zonnepanelen te plaatsen.
Nadat sommigen zich toch bedachten en anderen later toch wel meededen is er uiteindelijk door 10 huishoudens (5 in blok 11, 3 in blok 12, 2 in blok 13) een installatie gekocht en geplaatst. Als leverancier is Zon en Co geselecteerd. Gekozen is voor installaties met 6 panelen van Duits fabricaat met een capaciteit per installatie van 1410 Wp (Watt-piek, het vermogen dat in volle zon opgewekt wordt). De Duitse panelen zijn wat duurder dan de veel geleverde Chinese panelen, maar dan weet je wel zeker dat de kwaliteit goed is, ze milieuvriendelijk gemaakt zijn en dat degene die ze gemaakt hebben in goede arbeidsomstandigheden gewerkt hebben.  Elke installatie zal naar verwachting ongeveer 1250 kWh per jaar opleveren. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 3500 kWh per jaar. Hiermee wordt de investering na aftrek van de subsidie in ongeveer 10 jaar terugverdient.
Na het plaatsen van de zonnepanelen op de daken zijn de kabels van de panelen via de afvoerpijp van de mechanische ventilatie naar de woningen gebracht. Hiervoor hoeven dus geen gaten in de daken te worden gemaakt. In de kast waar ook de mechanische ventilator hangt is een omzetter geplaatst die de gelijkstroom van de panelen omzet in wisselstroom voor het elektriciteitsnet. Omdat in de meeste huizen de verdeelkast van de elektrische installatie in dezelfde kast hangt, is aansluiten op de elektrische installatie daardoor heel eenvoudig.
Op 21, 22 en 23 maart heeft Zon en Co  de installaties geplaatst en aangesloten. Een prachtig moment, want dit viel precies in een periode van hele zonnige dagen, waardoor de opbrengsten meteen al hoog waren.
Zo’n leuke actie met buren moet natuurlijk gevierd worden, wat resulteerde in een borrel op het dak van blok 11 met uitzicht op de vers geplaatste zonnepanelen. Maar uiteindelijk is het allemaal te doen om dit (bekijk de video).

Publicatiedatum: 1 april 2012

biologisch imkeren op het GWL-terrein

Bijen en andere bestuivers zijn onmisbaar voor de bevruchting en op die manier ook voor de voortplanting van veel bloemen, planten, bomen, …
Ze verspreiden nieuw leven en zorgen ervoor dat dit ieder jaar weer door kan gaan.
Bijen worden al een aantal jaar getroffen door de “Bijensterfte” en de bestuivers van de natuur en onze voedselproductie komen in de problemen. BeeCare wil ervoor zorgen dat de bijen in Amsterdam op lange termijn meer kans op overleven hebben door ze naast de traditionele imkermethode ook op een zo natuurlijk mogelijke manier te houden. Er zijn internationale voorbeelden waarbij de bijen in de stad beter overleven dan op het platteland dus dit is de uitgelegen plaats om de bijen terug dichter naar de natuurlijke selectie te brengen zodat ze op lange termijn beter kunnen omgaan met de verschillende factoren uit hun omgeving.

Beecare probeert op verschillende plaatsen in Westerpark bijenkorven te plaatsen op plekken waar de bijen in optimale omstandigheden kunnen overleven. Een van die plekken is het GWL-terrein.Daar is veel groen en zijn van voorjaar tot najaar bloeiende planten. De honingbij heeft een range van een paar kilometer en kan dus ook ‘grazen’ in het Westerpark.
De gedachte is om op een rustige plek op een dak op het GWL-terrein twee korven met honingbijen te plaatsen.
Bijen steken in princiepe niet, alleen als ze (of het nest) worden aangevallen. Een bij die steekt overleeft dat niet.

Lees meer over de plannen van BeeCare>>>

Publicatiedatum: 1 april 2012

groenoproep vanuit blok 6 aan blok 9

Beste buren,

Wij – buren uit blok 6/Waterleliegracht –  kijken uit op de noordkant van blok 9. Die achterkant is voor ons een soort stenen wal die we graag zouden willen veranderen in een “groene zee”. Dit moet  voor de bewoners van het huurdersblok Waterleliegracht (blok 7) in versterkte mate gelden, want zij kijken recht op blok 9.  Al een paar jaar geleden hebben wij  het initiatief genomen om   wilde wingerd te laten groeien op de muur van blok 9 (dezelfde plant die zo mooi groeit op blok 12!) . De woningbouwcoorperatie Rochdale wilde toen niet ingaan op ons verzoek tot vergroening van de wijk door beplanting van wilde wingerd. Een paar zelf geplante planten zijn toen  door de gemeente weggemaaid.

Daarom wil ik namens VVE blok 6 een nieuwe poging doen. Als we onze krachten verenigen dan gaan we via de Koepelvereniging opnieuw een verzoek doen aan de woningbouwvereniging.
Positieve reakties van individuele buren uit de blokken 7 en 9 en van de huurderverenigingen zijn welkom op emailadres: m.h.pel@zonnet.nl

Met vriendelijke groet,

Marjolein Pel
Waterleliegracht 164

Publicatiedatum: 1 april 2012

geveltuinen in Stadsdeel West

In Stadsdeel Westerpark werd de aanleg van geveltuinen aangemoedigd. Op het GWL-terrein zijn in het verleden veel geveltuinen aangelegd. Hoe zit het met de aanvraag van geveltuinen in Stadsdeel West?

Het nieuwe Stadsdeel heeft de geveltuinenregeling voortgezet. Sterker nog, de aanleg van een geveltuin is GRATIS. De aanvrager moet wel zelf voor de planten zorgen.
Ook als je zelf niet op de begane grond woont kan je een geveltuin aanvragen, voorwaarde is dan wel dat de bewoner van de begane grond akkoord is. De voorwaarden voor aanleg van een geveltuin vind je hier.
Het is ook mogelijk collectieve geveltuinen aan te leggen, langs de volle lengte van een woonblok. Dat is in het verleden gebeurd bij blok 4 en blok 1. Het is zelfs mogelijk een geveltuin langs een ander woonblok te adopteren. De benedenverdiepingen van blok vier hebben getekend voor een gezamenlijke geveltuin, de tuin zelf wordt onderhouden door bewoners van blok2C die tegen de kale gevel van blok 4 aankeken.
Het aanvraagformulier vind je hier.

Publicatiedatum: 1 april 2012

gezocht helpende handen

Het GWL staat bekend om zijn bewonersactiviteiten. Er zijn vele buurtfeesten geweest in de loop der jaren en ook het voetbaltoernooi is al 12 jaar lang een sportief hoogtepunt. Het zijn activiteiten die door bewoners voor bewoners worden georganiseerd.

GEZOCHT: ORGANISATOREN VOOR HET VOETBALTOERNOOI
Na 12 jaar heeft de organisator van het voetbaltoernooi, Jan-Willem Kluit, besloten dat het mooi was geweest. Maar het voetbaltoernooi is een GWL-traditie die het verdient in stand te worden gehouden, het is de plek waar jong en oud elkaar jaarlijks tegenkomen. Maar zonder organisatie geen voetbaltoernooi. Dus wordt er gezocht naar een groep mensen die samen het komende toernooi willen organiseren. Samen is het niet overdreven veel werk, de draaiboeken liggen klaar.
Aanmelden bij de redactie.

GEZOCHT: ORGANISATOREN VOOR HET BUURTFEEST
Ook hier gaat het om een groep mensen die samen de voorbereidingen voor het feest op zich willen nemen. En ook hier liggen de draaiboeken klaar. Het gaat dan om het aanvragen van vergunningen, het boeken van bands, het opzetten van het terrein op de dag zelf, het beheer van de consumptiebonnen en de bardiensten en het opruimen the day after.
Aanmelden bij de redactie.

Publicatiedatum: 1 april 2012

fruitbomen snoeien op 14 april

Wil jij helpen met fruitbomen snoeien?
Op het GWL terrein staan zo’n 70 hoogstamfruitbomen, zowel appels als peren. Deze worden onderhouden door een vrijwilligersgroep van bewoners van het GWL terrein.

Op zaterdag 14 april a.s. vindt de jaarlijkse snoeironde plaats. Daarbij krijgen we hulp van Gerrit, een zeer ervaren snoeier van de POMologische vereniging Noord-Holland. Eerst snoeien we samen een paar ‘voorbeeldbomen’ en daarbij krijgen we uitleg van Gerrit. Daarna gaan we in groepjes van twee of drie zelf snoeien. Gerrit loopt rond om ons te begeleiden, uitleg te geven en te helpen. Goed onderhoud zorgt voor mooie bomen die prachtig bloeien en veel fruit geven in het najaar.

Wil jij als vrijwilliger helpen bij het onderhouden van onze hoogstamfruitbomen, stuur dan een e-mail naar fruitbomen@gwl-terrein.nl. Je bent ook van harte welkom op 14 april om half 10 bij het buurtbeheerdershuisje. Trek oude kleren aan, voor uitleg en snoeimateriaal wordt gezorgd.

Michel Floris,
voorzitter GWL Hoogstamfruitbomengroep
Waterrijkweg 376 (Blok 12)

Publicatiedatum: 1 april 2012

je eigen handschrift font

Altijd al een computer lettertype van je eigen handschrift willen hebben? Met YourFonts is dat een fluitje van een cent. Je download en print een ruitjesformulier en vult de hokjes in met de letters van het alfabet. Het ingevulde formulier scan je en stuurt het door naar de website van YourFonts. Binnen een paar minuten verschijnt op het scherm een voorbeeldtekst met je eigen handschrift. Bevalt dat nog niet, dan negeer je het en doet het nogmaals, bijvoorbeeld met een dikkere pen. Bevalt het handschrift? Dan is het een kwestie van 10 dollar betalen en downloaden. Je handtekening zit er ook in, dus voortaan kan je in de tekstverwerker een brief ondertekenen.

Waarom reclame voort een softwareproduct in de GWL-nieuwsbrief? Dat is natuurlijk niet alleen omdat YourFonts doet wat het belooft, dat is ook omdat uw lijfblad voor ieder font dat via de link in de nieuwsbrief of website wordt besteld een percentage krijgt.

Hier bestel je het font>>

Publicatiedatum: 1 april 2012