Menu

GWL feest groot succes

De vijftiende verjaardag van het GWL is niet ongemerkt voorbijgegaan, het wijkfeest was weer goed bezocht. Ongeveer 160 mensen hebben meegegeten van het Griekse eten dat ook dit jaar weer geweldig was klaargemaakt door de kookploeg. Bij elkaar ongeveer 50 vrijwilligers bemanden (m/v) de bouwploeg, kookploeg, barploeg, opruimploeg en nog een paar andere ploegen. GWL-ers voor GWL-ers.
Het weer was heel redelijk (droog en zacht), achteraf gezien in het licht van deze zomer een topavond. De muziek was lekker, de wijk heeft leren salsa-en en met de zumba-workshop gingen ook de opgelopen caloriën er gelijk weer af.
Weet je niet meer zeker of je erbij was (de drankomzet was ruim)? Of wil je zien welke buren er wèl waren? HIER staat de fotoreportage.

de kookploeg wordt in het zonnetje gezet

Publicatiedatum: 18 juli 2012

ruit ingegooid in blok 4

Zaterdagnacht, half vier. Klang! Klang! en nog eens Klang!
Drie tot vier keer werd en forse steen tegen de ruit van een van de bedrijven op het Waterspiegelplein gegooid vana de achterkant bij de zandbak.
In tegenstelling tot een poging een par maanden gelden gingen de stenen er goed doorheen.
Wat de bedoeling van de actie was is niet helemaal duidelijk, het is op die plek lastig inklimmen en het maakte zoveel lawaai dat de gealarmeerde politie snel ter plaatse was.
Dronken vandalisme lijkt ook niet het geval, waar haal je die stenen zo gauw vandaan?

Publicatiedatum: 18 juli 2012

voorlichtingsavond plannen GWL-sportveld

Woensdag 11 juli was er een voorlichtingsavond over de plannen om het sportveld op het GWL-terrein aantrekkelijker en minder overlastgevend te maken.
Al jaren wordt daarover nagedacht, er zijn door de GWL-Groene Vingers samen met de ontwerpen van het Stadsdeel plannen gemaakt, er is een geluidsonderzoek verricht, maar realisering leek nog ver weg.
De plannen zijn in een stroomversnelling rgeraakt toen het Stadsdeel een bedrag vrij maakte om overlast te beoperken.
Op woensdagavond konden belangstellenden zich op de hoogte stellen van die plannen en zich daarover uitspreken.
Cunera Frisart va het Stadsdeel schetste de bedoeling van de avond, Diego Pos van de koepelvereniging en ontwerper Peter Ulle van het Stadsdeel gaven een toelichting op (het ontstaan van) de plannen.
Daarna konden de aanwezigen hun mening geven.
Er kwamen een aantal nuttige suggesties om de plannen nog te verbeteren, maar in grote lijnen was men enthousiast dat deze plek eindelijk aangepakt ging worden.
De volgende stap vindt plaats in september, dan beslist het dagelijks bestuur van het Stadsdeel of de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
En als ze daartoe beslisse, dan mogen de beheerders van de vele buizen en leidingen die onder het veld doorlopen angeven of ze voor de aanleg nog onderhoud willen plegen. In het beste geval ligt er in het voorjaar een spiksplinternieuw kunstgrassportveld in een prachtige nieuwe omgeving.

Publicatiedatum: 18 juli 2012

uitleen gereedschap

Bij de buurtbeheerder van het GWL-terrein zijn diverse gereedschappen te leen, zoals tuinslangen, heggescharen en hoge drukspuiten.
Met een beetje mazzel komen Hassen en Piet ze ook nog eens zelf langsbrengen zoals hier bij een bewoonster van Blok 1 die aan de planterij was.

Publicatiedatum: 18 juli 2012

geveltoerisme

Onderhoud aan het blok van voormalig buurthuis de Waterval? Nee, het is een lang geleden gedane belofte die wordt ingelost. Plannen om het Watervalplein groener te maken bestaan al jaren, het heeft uiteindelijk een hele tijd gekost voordat dit onderdeel ook echt werkelijkheid werd: staalkabels als plantengeleiding aan de gevel van het pand. Komende tijd worden de klimpnaten in de perkjes geplant en hopelijk stijgen de klimplanten volgend voorjaar trots boven de heggen uit en gaan hun werk doen, de gevel groener en mooier maken.

Publicatiedatum: 18 juli 2012