Menu

een heel goed 2012 GWL

De redactie van de GWL nieuwsbrief wenst – mede namens het koepelbestuur en de buurtbeheerder –  alle GWL-ers en vrienden van het GWL een heel voorspoedig 2012.

Het mag dan wel crisis zijn en de Maya kalender voorspelt dit jaar weer eens het einde der tijden, maar het is ook een beetje feest: het GWL-terrein bestaat dit jaar 15 jaar. En in die 15 jaar is de wijk uitgegroeid tot een actieve wijk met een hoge tevredenheid van de bewoners, waar nog steeds vele bezoekers uit binenn- en buitenland komen kijken hoe we het hier toch doen zonder auto’s.

Ook dit jaar weer kunnen de GWL-bewoners rustig slapen gaan, het koepelbestuur waakt over U. Indien nodig zal het bestuur niet aarzelen uit de euro te stappen als de belangen van het GWL in het geding komen. Geen euro van het GWL naar de Staatsliedenbuurt! Er ligt al een scenario klaar voor de invoering van de GWL-florijn. Eigen ecowijk eerst!

Publicatiedatum: 1 januari 2012

beste wensen van Piet

Ook Piet van de reiniging wenst alle GWL-ers een heel voorspoedig 2012.
Op 2 januari begint weer zijn drukste week van het jaar, het schoonmaken van het terrein van vuurwerkresten.

Publicatiedatum: 1 januari 2012

rectificatie zonnepanelen blok 2C

In de afgelopen nieuwsbrief werd gemeld dat blok2C aan de Haarlemmerweg in alle openbare ruimten LED-lampen heeft geplaatst en dat er 18 zonnepanelen aankomen. Dat was niet helemaal juist. Die 18 panelen waren het oorspronkelijke plan in 2009, maar dankzij extra subsidie en het goedkoper worden van de panelen zullen er op het dak van het blok maar liefst 42 zonnepanelen worden geplaatst die in totaal ongeveeer 9000 kWh zullen gaan opleveren.

Publicatiedatum: 1 januari 2012

gang 7

De gang op de zevende verdieping van blok2C deed ook dit jaar weer de straten van Ilpendam verbleken…

Publicatiedatum: 1 januari 2012

natuurcafe: Onze redder, de rugstreeppad!

Natuurcafé op dinsdag 10 januari om 19.30

In hun strijd tegen de sloop van de boerderij en de verkoop van grond aan BP kregen buurtactivisten steun uit onverwachte hoek. In de drassige polder bleek de beschermde rugstreeppad een ideale leefomgeving te hebben gevonden. Met een beroep op natuurbeschermingswetten werd de voorgenomen verkoop van de grond tot aan de hoogste bestuursrechter bij de Raad van State aangevochten. Na jaren van strijd stelde deze rechter de activisten enkele maanden geleden definitief in het gelijk.  Als symbool van verzet is de rugstreeppad dus wel bekend, maar wat weten we eigenlijk van deze diertjes? In het voorjaar laten ze luid en duidelijk van zich horen – in een kwakend concert met ander kikkers en padden. Buurtbewoners die rondom het Westerpark tuinieren en natuur beheren treffen regelmatig rugstreeppadden aan. Aan de gele streep op hun rug en giflieren achter de ogen zijn ze eenvoudig te herkennen.Voor het derde Natuurcafé hebben we daarom amfibieëndeskundige Edo Goverse van RAVON uitgenodigd. Aan de hand van zijn observaties, metingen, foto’s en filmpjes zal hij ons inwijden in de leefwijze van de rugstreeppad en andere kikkers en padden die we in onze omgeving aantreffen.

Onder de noemer Natuurcafé Amsterdam organiseren IVN en Buurtboerderij Ons Genoegen op elke eerste dinsdag van de maand een natuureducatieve thema-avond, waarbij elke keer een ander thema centraal staat.

Het Natuurcafé Amsterdam vindt plaats op de zolder van Buurtboerderij Ons Genoegen(Spaarndammerdijk 319). Wie voorafgaand aan het Natuurcafé om 18.30 uur op de Buurtboerderij wil eten, kan daarvoor reserveren. Bel 020-3376820 of stuur een mailtje naar info@buurtboerderij.nl. De kosten voor de maaltijd bedragen 8 euro.

Ook in de Buurtboerderij: Het Wol Lab.
Elke dinsdagmiddag tussen 15 en 18 uur met de wol van onze schapen aan de slag: eerst gaan we de wol selecteren, wassen en kaarden, later vilten, spinnen, weven, breien, ajour, jaquard, recht en averecht, haken of… alles is mogelijk in het wekelijkse Wol Lab. Het is maar net waar jouw belangstelling naar uitgaat.

Publicatiedatum: 1 januari 2012