Menu

koninginnedag 2011

Ook dit jaar weer was er vrijmarkt op het GWL-terrein. Wellicht niet de beste plek om snel rijk te worden, maar qua gemoedelijkheid en gezelligheid (praat weer eens bij met de buren) niet te kloppen.
Klik hier voor alle foto’s

Publicatiedatum: 3 mei 2011

eerste zonnepanelen op het GWL

Mijn buren en ik hebben ieder met de Amsterdamse subsidie “Zonopjedak” bij het bedrijf Zon&Co een set zonnepanelen gekocht. Iedere set bestaat uit 3 zonnepanelen met een capaciteit van 615 Wp per set, een inverter en installatiemateriaal. De geschatte opbrengst per huishouden is ruim 500 kWh per jaar.

Publicatiedatum: 3 mei 2011

GWL opzoomerdag

Het was zomers weer op de opzoomerdag en die viel ook nog eens samen met de plantdag van de nutstuinen, dus her en der op het GWL-terrein waren activiteiten. Naast het opruimen van zwerfvuil verspreid over het gehele terrein werd er speciale aandacht besteed aan de Waterleliegracht waaruit o.a. twee fietsen werden opgevist. Ook de jeu-de-boule baan werd weer speelgereed gemaakt.

Publicatiedatum: 3 mei 2011

plantdag nutstuinen

Ook bij de nutstuinenvereniging was het voorjaar begonnen, de gezamenlijk ingekochte planten en aarde konden worden afgehaald bij buurtbeheer.

Publicatiedatum: 3 mei 2011

uilenstrijd woedt voort

Deze reactie kreeg ik van mijn schoonvader. Vogelaar in hart en nieren en niet de eerste de beste. Een ‘foute determinatie snijdt door de ziel’.
Groet, Jetske Jongerius

Publicatiedatum: 3 mei 2011

Leefbaarheidsoverleg en Koepel ALV

En dan werd er ook nog eens druk vergaderd op het GWL. Het Leefbaarheidsoverleg had eerst de wijkschouw, waarbij bewoners samen met Stadsdeel en politie de wijk rondgingen om te inventariseren wat er voor verbetering vatbaar was.  Daarna werd er vergaderd. Petrina Groesbek van het Stadsdeel deed uit de doeken hoe het nieuwe Stadsdeel omgaat met budgetten voor de wijken.
Blok 12 en Blok 16 presenteerden hun plannen voor het overnemen van onderhoud van stukken groen rond hun gebouw aan het Stadsdeel.
De notulen van het Leefbaarheidsoverleg staan hier>>

En ook de Koepelvereniging had de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.  De kascomissie had de boeken goedgekeurd en werd daarbij gevolgd door de leden. Andere punten die ter tafel kwamen waren de ronde van het bestuur langs de leden (de verschillende woonblokken), het wel of niet aanpassen van de statuten, juridische adviezen inwinnen rond het contract met Nuon over de elektriciteitscentrale en de aanstaande viering van het 15-jarig bestaan van de wijk.

Publicatiedatum: 3 mei 2011