Menu

uilenstrijd: ransuil of toch weer kerkuil?

Ransuil ????????echt niet!!!
Even iets rechtzetten:
wij hebben niet zonder kennis van zaken gezegd dat het een kerkuil is. Uit de gevonden uilenballen en de foto’s en eigen bevinding (ik heb namelijk op 3 meter afstand gestaan van deze uil op mijn dakterras) blijkt dat het geen ransuil kan zijn, die komt niet laat op de avond en ‘s nachts om 3 uur in het donker .
Hij /zij heeft geen pluimen op zijn /haar kop die zo kenmerkend zijn voor een ransuil. Een ransuil jaagt in de schemer en in het bos vanuit een boom een enkele keer in een tuin aan de rand van een bos .
Hij heeft ronde braakballen met uitstulpingen schedels, haren, veertjes en botjes in tegenstelling tot een kerkuil die langwerpige braakballen met alleen botjes en haren heeft, ‘s nachts jaagt en geen pluimen op zijn kop heeft, lichte circels rond zijn ogen heeft en hoger op zijn poten staat.
Ook eten ze anders, een kerkuil onthoofdt zijn prooi en eet alleen muizen. Een ransuil eet ook de koppen en ook vogeltjes. Dit is in een uilenbal duidelijk te onderscheiden.
Het is dus geen ransuil maar duidelijk een kerkuil.

groeten Joze van Stigt

Publicatiedatum: 9 april 2011

together we can BEAT IT!

Zondag 17 april wordt er vanaf 20.00 uur een spectaculaire benefietavond BEAT-IT charity georganiseerd in Bar Italia te Amsterdam voor Stop Kindermisbruik. Deze stichting is in 2008 opgericht door Arjan Erkel en zet zich onder andere in voor jonge meisjes in India die in de kinderprostitutie terecht zijn gekomen. Het doel van de avond is om 100 meisjes uit hun erbarmelijke omstandigheden te kunnen bevrijden. De avond zal gevuld worden met lekkere cocktails, verrassend goeie beats en spectaculaire prijzen en is mede mogelijk gemaakt door diverse sponsors. Na afloop krijgen de bezoekers een mooie goody-bag mee.

Publicatiedatum: 9 april 2011

leefbaarheidsoverleg: inrichting en onderhoud GWL. Praat mee!

Het thema voor het Leefbaarheidsoverleg is “de inrichting en het onderhoud van het GWL-terrein”

Het stadsdeel wil het beheer en onderhoud van het GWL terrein graag delen met de bewoners en staat open voor ideeën hierover. In de nieuwsbrief van 8 maart werden de bewoners opgeroepen suggesties aan de redactie te sturen. Vijf bewoners hebben hierop gereageerd. De voorwaarden waaronder het stadsdeel de inrichting van delen van het terrein aan de bewoners overdraagt moeten wij nog met elkaar gaan bepalen. Wel is duidelijk dat het gaat om onderhoud van openbaar terrein, dat wil zeggen dat het voor iedereen toegankelijk. Bovendien moet het gedragen worden door meerdere bewoners.

Op 20 april zullen de ingediende ideeën worden besproken.
Bij de instelling van het nieuwe stadsdeel is het buurtgericht werken in de reguliere
organisatiestructuur opgenomen. Wat dit betekent voor het GWL terrein licht de buurtcoordinator Petrina Groesbeek toe op deze avond toe.

Programma voor 20 april:

17.00 – 18.00 Schouw
Om 17.00 verzamelen bij het buurtbeheerdershuisje.
Wij wandelen de wijk door kijken naar verbeteringen en de mogelijkheden voor zelfbeheer.

18.00-18.30  Broodje eten in gemeenschappelijke ruimte van blok 5.

18.30-19.00  Presentatie over buurtgericht werken door Petrina Groesbeek

19.00-19.10  Verwerking van de schouw

19.10-19.30  Toelichting van de ingediende voorstellen

19.30-20.00  eerste reacties op de voorstellen

Publicatiedatum: 9 april 2011

historische waterfles blijkt reclameactie

De fles met historisch drinkwater die het voormalig Amsterdams Historisch Museum recentelijk heeft aangekocht is wat minder historisch dan gedacht:
Het Amsterdam Museum onderzoekt of een fles drinkwater die uit 1853 zou komen, wel echt uit dat jaar komt.

Publicatiedatum: 9 april 2011