Menu

groener gras bij de buren?

Het gras is altijd groener bij de buren, zo wil de volkswijsheid. Zo niet bij de bewoners van blok 2C, blok 4 en Het Magazijn, die allemaal uitkijken op hetzelfde gras bij de zandbak/speelplek bij de Van Hallstraat. Of eigenlijk op het niet-gras bij de zandbak. Al vanaf het begin van de wijk wilde het niet erg met dat gras. Een aantal jaren geleden heeft het Stadsdeel opnieuw ingezaaid en een groot hek om het ingezaaide deel gezet. Maar helaas, een droog voorjaar en men vergat te sproeien…
Paul van der Linden uit blok 4 was het nu helemaal zat en ronselde wat buren uit de omliggende blokken. Gezamenlijk werd de ingeklonken grond omgeploegd en werd er nieuw zaad gezaaid. En dit keer wordt er ook regelmatig gesproeid.
En nu maar afwachten wanneer het prachtgazon in volle glorie bevoetbalbaar is.
Bekijk hier de fotoserie>>

Publicatiedatum: 25 maart 2011

Amsterdam Museum verwerft fles drinkwater uit 1853

Het voormalige Amsterdams Historisch Museum heeft een fles schoon drinkwater uit 1853 verworven.
Het betreft een reclamefles die de gemeente uitdeelde om Amsterdammers aan te sporen schoon water te drinken.
Inwoners van Amsterdam dronken in de eerste helft van de negentiende eeuw vooral regenwater en water uit de Vecht. Dit water werd nauwelijks gezuiverd en gaf ziektes als tyfus en cholera vrij spel.
Letterkundige Jacob van Lennep richtte in 1850 de Duinwatermaatschappij op en trok een leiding vanaf de duinen naar Amsterdam. Dit schone zandgefilterde duinwater kwam de stad binnen bij de Haarlemmerpoort, waar mensen water konden halen.
Op het etiket van de verworven fles staat te lezen dat Amsterdammers vanaf 12 december water konden halen, ‘maximaal twee emmers voor 2 cent, er wordt géén geld gewisseld’.
Op 1 mei 1854 werden de eerste abonnementen afgesloten. Amsterdam was daarmee de eerste stad in Nederland met een waterleiding.

Tot zover het persbericht van het Museum.Waarom dit in de GWL nieuwsbrief thuis hoort? Dat heeft te maken met de letters WL, oftewel WaterLeidingen.Het duinwater werd naar de Haarlemmerpoort geleid, maar de Duinwatermaatschappij kocht ook een stuk grond aan voor de opslag van buizen en machines. Jawel, het latere GWL-terrein.
Amsterdam kreeg met deze pijpleiding natuurlijk daarmee niet in 1854 de eerste waterleiding, er was immers nog helemaal geen sprake van waterleiding binnen de stad. Pas na de bouw van het Machinepompgebouw in 1900 (waar nu café Amsterdam in zit) was er in Amsterdam sprake van een echte waterleiding. De eerste aansluiting was bij de koninklijke familie in het paleis op de Dam. De Oranjes betaalden 25 gulden per jaar voor vers leidingwater.Toen kwam ook de letter G van Gemeente erbij.

Dinsdag is het trouwens Wereld Waterdag. Moet dat niet een jaarlijkse GWL-feestdag worden?

Publicatiedatum: 25 maart 2011

het GWL heeft hulp nodig. Help jij???

Er gebeurt veel op het GWL-terein, het is een actieve wijk in stadsdeel West met een hoge bewonerstevredenheid. Volgens de statistieken van de gemeente staat het GWL wat die bewonerstevredenheid betreft eenzaam aan de top van de stad.
Gaat dat vanzelf? Welnee, dat is te danken aan de opzet van de wijk, maar ook aan actieve bewoners en een bestuur dat zich inzet voor het in stand houden en verbeteren van de wijk en de interactie tussen bewoners.
Het koepelbestuur van het GWL is op zoek naar een aantal actieve nieuwe bestuursleden. Ben jij een betrokken GWL-bewoner? Help dan mee deze wijk een topbuurt te laten blijven.

Wat doet die koepel zoal?
beheer van de wijk
In de koepel overleggen bewoners en blokken over zaken die het beheer aangaan. Via het Leefbaarheisoverleg wordt overlegd met het Stadsdeel over het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Technische informatie wordt tussen de blokken uitgewisseld. De buurtbeheerder wordt ingehuurd en aangestuurd. Er worden plannen gesmeed en besproken met het Stadsdeel om de wijk groener te maken en overlast te verminderen. De koepel probeert samen met het Stadseel Nuon te dwingen weer een milieuvriendelijke energievoorziening voor het GWL te realiseren.
Communicatie en interactie
Een belangrijk onderdeel van alle activiteiten van de koepel is het stimuleren van interactie en communicatie tussen bewoners en naar buiten toe. Voorbeelden daarvan zijn de website, de email nieuwsbrief, de informatie flyer, de welkomstmappen voor nieuwe bewoners, de factsheets voor rondleidingen, gevelgroendagen, de nieuwjaarsborrel, het wijkfeest en het voetbaltoernooi.
Ondersteuning van bewonersinitiatieven
De koepel ondersteunt bewonersinitiatieven zoals de woensdagmiddag spelmiddag, groenplannen van woonblokken, het inzaaien van nieuw gras, een geluidsonderzoek bij het sportveld om overlast te beperken, het indienen van een bezwaarschrift tegen een nieuwe vergunning voor het abattoir, e.d.

Best wel veel dus.En daarvoor kunnen we een paar actieve GWL-ers heel goed gebruiken.
Ben jij die visionair die een gloedvol plan voor de toekomst hebt? Of ben jij er meer eentje die het niet bij praten laat maar de handen uit de mouwen wil steken?
Meld je dan aan als lid van het koepelbestuur.

Meer informatie? Stuur een mail naar het bestuur.

Publicatiedatum: 25 maart 2011