Menu

pilot project: maak je eigen GWL-lustoord

Kermerkend voor de openbare ruimte op het GWL-terrein zijn de vele heggen en grasveldjes. Veel woonblokken zijn omringd door grasveldjes die soms intensief worden gebruikt om bijvoorbeeld te picknicken, maar soms ook amper worden betreden.
Volgens sommige bewoners zijn al die grasveldjes maar een suffe en saaie bedoeling.

Het beheer van de openbare ruimte wordt door het Stadsdeel gedaan en daarover is GWL-inspraak via het leefbaarheidsoverleg.
Bewoners van een paar blokken hebben de afgelopen jaren initiatieven ontwikkeld om een stukje beheer in eigen hand te nemen.

Altijd al dat karige stuk gras willen veranderen in een bloemenzee? Een veld met wilde grassen willen maken? Een slangenmuur willen aanleggen om je eigen wijnranken te kweken?

Afdeling Groen van het nieuwe Stadsdeel is in voor experimenten op dit vlak. Mensen die (een deel) van het groen om hun blok is eigen beheer willen nemen kunnen zich melden met een plan. Daarvan wordt dan samen de haalbaarheid bekeken en er worden afspraken gemaakt, waarbij de bewoners zich garant stellen voor het onderhoud van dat stuk groen.
Het Stadsdeel spaart hierdoor onderhoudskosten uit en dat zou zich kunnen terugbetalen in bijvoorbeeld het leveren van planten aan bewoners of het plantrijp maken van de grond.
Er zijn nog geen vaste spelregels, alles is onderhandelbaar.
Aanmelden of meer informatie vragen kan bij de redactie

Publicatiedatum: 6 maart 2011

GWL dakscan roept vragen op

In de vorige GWL nieuwsbrief zijn naar aanleiding van de dakscan conclusies met betrekking tot het rendement van de isolatie van onze wijk getrokken. Zijn deze conclusies door een deskundige gemaakt?  Misschien dat wij anders veronderstellingen maken die evengoed op andere wijze verklaard zouden kunnen worden. Zo zijn de groene daken van de twee grote woonblokken in de scan blauw/groen weergegeven net zoals de rest van de vegetatie/grasvelden e.d. op het terrein. Mijn inziens zou het dus een goed teken kunnen zijn dat de daken van deze woonblokken blauw/groen gekleurd zijn in plaats van het energiebesparende donkerblauw. Tevens valt bij woonblok 2 op dat ter hoogte van de onderdoorgang van 2b en 2c veel warmteverlies (oranje gekleurd) zou zijn. Het is echter ook een mogelijkheid dat er relatief weinig warmte verloren gaat maar dat de warmte die verloren gaat hier meer blijft hangen c.q. minder snel verwaait. Verder is opvallend dat niet alle blokken aan de zuidkant warmteverlies zouden hebben, terwijl juist alle blokken aan de zuidkant grote ramen hebben. De weergave warmteverlies van een aantal blokken zou aldus evengoed verklaard kunnen worden doordat hier relatief meer beschutting is door enkele dan wel een groot aantal zeer ingesloten balkons. Dit komt overeen met mijn eigen ervaring dat mijn balkon zelfs in de winter relatief warm is en dat terwijl ik nauwelijks stook… Zijn er kenners in de wijk die hier iets zinnigs over kunnen zeggen?

Met vriendelijke groet
Marjon Falke
Blok 2c

Kijk hier zelf: http://www.dakscan.nl/dsgmaps/amsterdam/
Klik hier voor een uitvergroting van de wijk

Publicatiedatum: 6 maart 2011

bordendans

Plotseling waren ze er: twee honden verbodsborden. Eentje op het Watervalplein en eentje op het Waterspiegelplein. Dat leidde tot vragen, mogen er nu geen honden meer op het terrein? Een bewoonster vroeg zich af of ze nu op de bon kon worden geslingerd als ze met haar hond van huis naar de stoep van de Van Hallstraat loopt om naar het park te gaan.
Wat er nou precies verboden wordt door het bord en waarom het is opgehangen was niet erg duidelijk.
Het bord op het Watervalplein is inmiddels verplaatst naar het sportveld en op het Watervalplein is een ander bord gekomen (2x zo groot) dat uitlegt wat de bedoeling is van het gebodsbord.
De strekking daarvan blijkt te zijn dat er geen honden los mogen lopen en dat de eigenaar van de hond de poep moet opruimen. En dat het GWL een handhavingsgebied is.

Wat de achtergrond van de hondenactie is? In het leefbaarheidsoverleg werd regelmatig geklaagd dat mensen hun honden uitlieten op het speelveldje bij het houten paard. Dat leverde niet alleen loslopende vechthonden en poep op, maar ook beschadigde fruitbomen. De vraag was om daar een verbodsbord op te hangen.
In hoeverre de borden weer stuivertje gaan wisselen en waar ze uiteindelijk precies komen is het laatste woord dus nog niet gezegd.

Publicatiedatum: 6 maart 2011

kerkuil zoekt asiel

Geruchten over het kille natuurbeleid van het kabinet hebben nu ook de dierenwereld bereikt. Een kerkuil – die waarschijnlijk in de kerktoren de CDA-gedachten over rentmeesterschap afluisterde – heeft eieren voor zijn geld gekozen en heeft asiel gezocht op het GWL.
(foto: Joze van Stigt)

Publicatiedatum: 6 maart 2011