Menu

GWL danst met de grote jongens in Parijs

Donderdag en vrijdag 20-21 januari vond in Parijs een internationaal symposium plaats met als thema ‘Sustainable cities today – inventing a new urbanity for tomorrow’.
Meer dan zestig sprekers uit de hele wereld (Japan, Singapore, VS, Canada,Verenigde Naties, Wereldbank, EU) waren verzameld om te inventariseren wat er mondiaal gebeurt op het gebied van duurzaam bouwen en hoe dit verder bevorderd kan worden in de toekomst.
Daarbij ging het niet zozeer over duurzame wijkjes als het GWL, maar bijvoorbeeld over het duurzaam maken van miljoenensteden. Als er over geld gesproken werd waren het ook zelden bedragen met minder dat negen nullen die voorbijkwamen.
De conferentie werd georganiseerd door het Franse ministerie voor ecologie en duurzame ontwikkeling (ja, dat hebben ze daar) en geopend door de minister. Die vertelde dat de Franse regering 2 miljard euro voor duurzaamheid heeft uitgetrokken. De conferentie werd afgesloten door vertegenwoordigers van de EU en de VN.
Tussen al dit mondiale geweld zat ook het GWL-terrein, uitgenodigd om als spreker een verhaal te houden over bewonersparticipatie en inspraak, tijdens de ontwerpfase van de wijk en in het heden. Het voelde als dat kleine Gallische dorpje temidden van een zee van Romeinen, en ook hier hield het GWL dapper stand. Tussen alle grote visies en experimenten bleek de vraag hoe je bewoners bij die plannen betrekt en draagvlak kweekt toch in de praktijk niet zo makkelijk te beantwoorden te zijn. En dus hadden ook de grote jongens belangstelling voor dit kleine verhaal uit Amsterdam.
Het tijdsschema was strak, iedere spreker kreeg een kwartier. En dat betekende in de praktijk dat de gemiddelde Franse spreker drie minuten nodig had om te melden dat dat kort was maar dat hij zich daar aan zou gaan houden, om vervolgens een half uur door te praten. Met als gevolg dat de Japanse professor die het stadsontwikkelplan voor de nabije toekomst voor Tokyo had vormgegeven en daarvoor speciaal was ingevlogen, aan het eind van de sessie in tien minuten zijn verhaal moest doen.
De organisatie was een rommeltje, maar culinair was het zeer goed verzorgd. En hoe de tijdsschema’s ook knelden, aan de ruime (warme) lunchtijd van anderhalf uur viel niet te tornen. Hoe duurzaam de foie gras en de tonijn waren, dat blijft de vraag…

Publicatiedatum: 22 januari 2011

wethouder Choho maakt kennis met GWL

In het nieuwe Stadsdeel hebben de wethouders niet alleen een inhoudelijke portefeuille (economie, veiligheid, etc.) maar ook zijn de oude Stadsdelen van voor de fusie ieder aan een van de wethouders toegewezen. Dit om de lijnen met het bestuur kort te houden.
De wethouder verantwoordelijk voor het voormalige Stadsdeel Westerpark is Abdeluheb Choho.
Choho kwam op uitnodiging van het koepelbestuur kennis maken met de wijk.
Hij kreeg een presentatie over ontstaan en beheer van de wijk voor de kiezen en daarna werd uitgebreid besproken waar het GWL en het Stadsdeel elkaar nodig hebben en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Hoog op het verlanglijstje van het GWL stond een beheersovereenkomst over het onderhoud van het maaiveld, meer zeggenschap over het groen in de wijk, aanpak van lelijke- en overlastplekken, het beperken van de verkeersoverlast door activiteiten in het park en een gezamenlijke aanpak van de Nuon.

Publicatiedatum: 22 januari 2011

nieuwe poll: wat willen we met Nuon

Hoe zit dat met het duurzame hart van de GWL-bewoner? Willen we gewoon warm water, maakt niet uit waar dat vandaan komt of willen we dat het GWL gebruik maakt van de ontkoppeling door Nuon van de energiezuinige WKK-centrale? Moet dat het begin worden van een nieuwe start, een GWL 2.0 in duurzaamheid of laten we het pionieren aan anderen over?
Maak van je hart geen moordkuil en vul in die poll!

Publicatiedatum: 22 januari 2011

GWL nieuwjaarsborrel bruist

De GWL nieuwjaarborrel – dit keer voor het eert in café Amsterdam – was een groot succes. Een kleine honderd bewoners vonden hun weg er naar toe. Behalve bijpraten met andere bewoners was er de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe buurtbeheerder en de nieuwe buurtcoordinator van het Stadsdeel, maar ook om afscheid te nemen van de oude buurtbeheerder. En naast een drankje waren er ook heerlijke hapjes, gemaakt door (een deel van) de kookploeg van het zomerfeest. En die ploeg is alweer gesignaleerd terwijl ze plannen aan het smeden waren voor het volgende buurtfeest.
Daarnaast werd ook weer de GWL-trofee uitgereikt, de jaarlijkse prijs voor een verdienstelijke buurtbewoner. Dit jaar was Jacqueline Commandeur uit blok 16 de gelukkige. Ze kreeg de prijs voor haar vasthoudende activiteiten om bewoners in haar blok te mobiliseren samen de omgeving van hun flat te verbeteren en te vergroenen en haar vele acties daar stadsdeel, afdeling Groen, woningcorporatie en koepel in mee te krijgen.

Publicatiedatum: 22 januari 2011

leefbaarheidsoverleg

Elf bewoners van ons terrein, plus de buurtbeheerder, buurtregisseur en wijkcoördinator troffen elkaar op woensdagavond 19 februari in de gemeenschappelijke ruimte van het ouderenblok. (Blok 5). Vanaf half acht werd er onder het genot van koffie, thee en koekjes bijgepraat, of noem het vergaderd, over de leefbaarheid op ons terrein.
Bij deze tweemaandelijkse bijeenkomst waren dit keer ook twee buurtbewoners uit blok 1 aanwezig die deze meetings nooit eerder bezochten. Ze kwamen vooral vanwege het onderwerp dat deze avond het meeste aandacht kreeg: het abattoir. Zij ondervinden daar nog steeds veel hinder van, hoewel de geluidsoverlast wel is opgeschoven van vijf uur tot zeven uur ’s morgens.
Ook bij andere zaken bleken de nieuwkomers een duit in het zakje te kunnen doen. Een van hen wilde wel informeren naar de meest geschikte afdekzeilen voor de zandbakken, een punt dat al vele malen ter vergadering kwam. En ook bood deze persoon aan samen met anderen met Nuon in de slag te willen om een milieuvriendelijkere energievoorziening te entameren nu dit bedrijf de warmtekrachtkoppeling de das om heeft gedaan. Immers: we zijn een ecowijk en willen dat blijven, sterker nog, we moeten een voorbeeld zijn, was de teneur onder de vergadertijgers.
De nutstuinvereniging kwam met een verzoek voor een gereedschapskast, die bij voorkeur bij de handkarren naast het beheerdershuisje komt.
Spontaan ontstond er nu al een plannetje voor volgend jaar oud en nieuw: een gezamenlijke kerstboomverbranding of gemeenschappelijk vuurwerk, om vandalisme tegen te gaan en gemeenschapszin te kweken. En zo kwamen er nog een hoop onderwerpjes ter tafel, in de eerste plaats natuurlijk de onderwerpen die op de agenda stonden. Wie meer wil weten leze het verslag en kan natuurlijk op een volgende vergadering komen.
Tja, wie weet word jij, beste lezer, wel het verse gezicht van het voorjaar-leefbaarheidoverleg (lebo in de volksmond). Die volgende meeting is namelijk een bijzondere en kan nu meteen in de agenda’s gezet worden: 20 april wordt om 17.00 uur een buurtschouw gehouden waar door alle aanwezigen goed wordt gekeken welke bomen nou precies gesnoeid moeten worden, welke heggen te hoog zijn en welke fietsnietjes wellicht overbodig zijn etc. Aansluitend worden er broodjes gegeten en reeds om half zeven is dan de vergadering. Die vast eerder afgelopen zal zijn dan deze, dat was om 22.00 uur precies.

Publicatiedatum: 22 januari 2011

stadsverwarming deed het even niet…

Nuon gaf deze week de GWL-bewoners een herinnering aan het feit dat we hier met z’n allen stadsverwarming hebben en dat we dus ook met z’n allen niet kunnen douchen en verwarmen als die uitvalt.
In sommige gevallen ging dat in huis gepaard met een akelig gepiep uit de kast waar de warmtewisselaar hangt. De oplosing is in dat geval de stekker er uit trekken. Dat voorkomt ook schade aan het systeem, dat niet gemaakt is om te draaien als er geen water door stroomt.
Waarom had het GWL ook alweer stadsverwarming? Dat was destijds een van de grootste milieumaatregelen bij de bouw van de wijk. Onze eigen centrale bij het sportveld was een zogenaamde WKK centrale (warmtekrachtkoppeling). Daarbij wordt electriciteit opgewekt en met de warmte die daarbij vrijkomt wordt het water verwarmd dat vervolgens door de wijk wordt gepompt.
Vorig jaar bleek dat NUON de centrale had vervangen door een gewone, veel meer vervuilende turbine. Dit zonder overleg met Stadsdeel of GWL, terwijl er een langlopend contract was. Vandaar ook dat dit onderwerp in het Leefbaarheidsoverleg (zie boven) ter sprake kwam. Ook in het gesprek tussen het koepelbestuur en de wethouder is hierover gesproken.

Publicatiedatum: 22 januari 2011

Vorige week vergeten? Doe het nu: enquete over ecologische wijken: het GWL

Geachte bewoner,

Mijn naam is Dinand Heule en ik werk aan mijn afstudeeronderzoek over ecologische wijken. Hiervoor probeer ik te achterhalen wat bewoners verstaan onder ecologisch wonen. U bent als bewoner ervaringsdeskundige op dit gebied, daarom zou ik u graag uit willen nodigen om deel te nemen aan het onderzoek.

Onderstaande link geeft u toegang tot de enquête in de vorm van een forum die bestaat uit zes vragen. De enquête neemt ongeveer 5 à 10 minuten van uw tijd in beslag en vraagt naar uw ervaringen met ecologisch wonen.
De opdrachtgever van dit onderzoek, ‘woningcorporatie Ymere te Amsterdam’, gaat de uitkomsten gebruiken om ecologische woningen en wijken te realiseren. De resultaten zullen met name een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van woningen en buurten in de ecologische “Wijk voor initiatieven” in Almere Hout Noord (www.wijkvoorinitiatieven.nl). Zou u deze enquête voor 1 februari in willen vullen? Alvast bedankt!

Hier staat de enquête

Dinand Heule
Student Vastgoed Hanzehogeschool Groningen
d.j.c.heule@st.hanze.nl

Publicatiedatum: 22 januari 2011