Menu

technisch overleg

De V van Vergadering zat weer in de maand en dat was de afgelopen tijd te merken op het GWL-terrein. De spits werd afgebeten door vertegenwoordigers van de woonblokken die zich bezig houden met het technisch onderhoud. Eén maal per jaar komen die bij elkaar om te bespreken wat er allemaal speelt aan technisch onderhoud, wat de ervaringen met schildersbedrijven en dergelijke zijn en wat blokken van elkaar kunnen leren, zodat het wiel niet keer op keer weer door een ander woonblok hoeft te worden uitgevonden. Een groot deel van de GWL woonblokken was vertegenwoordigd.

Onderwerpen die ter sprake kwamen waren o.a. problemen met de verwarmingsleidingen, de hydroforen, videofoons, houtrot en dakinspecties.

Ook kwamen er toezeggingen vanuit diverse technische commissies om daadwerkelijk bij te gaan dragen aan onze gezamenlijke technische overzichtssite, de GWL technische wiki. Die valt hier te bewonderen.

Publicatiedatum: 27 november 2011

leefbaarheidsoverleg

“Voor een keertje maar ben ik voorzitter van het Lebo”, meldde Martin Hopman op 16 november in de groepsruimte van het ouderenblok. Martin, die ook de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen van het GWL-terrein voorzit is door de thuishaven teruggefloten, hij zou te vaak van huis zijn. GWL-bewoner met wat tijd over: Grijp je kans en bied je aan voor het LEBO-voozitterschap.
Wanneer die vergaderingen zijn? Op woensdagavond om half acht, vijf à zes keer per jaar. Ze beginnen om half acht, en onder de strakke leiding van Martin Hopman lukte het om de vergadering om negen uur af te ronden. Dit werd vooral door de aanwezige professionals (lees: niet-bewoners maar lieden die uit hoofde van hun werk op de vergadering zijn genood) op prijs gesteld. Van die professionals had  buurtregisseur Leo Dieker zich afgemeld. In januari geeft hij het stokje over. In deze nieuwsbrief wordt u binnenkort uitgebreid bericht over zijn opvolger.
Van de besproken punten viel er eentje op: ergernis over het feit dat het gras de laatste keer zo onzorgvuldig is gemaaid. “Er zijn bandensporen te zien en er zijn ook beschadigingen”, merkte een van de aanwezigen op.
Verder werden allerhande zaken besproken waar de oplettende nieuwsbrieflezer al van op de hoogte is. Bijvoorbeeld de gelukte vergroening bij blok 16 en de metalen platen die bij het sportveld liggen om ratten tegen te houden.
Buurtcoördinator Petrina Groesbeek gaf na de vergadering nog door dat mensen die overlast van bedrijven ervaren kunnen klagen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Daarom hier nog maar eens een keer het telefoonnummer van (DMB) 020-551 3456.

Publicatiedatum: 27 november 2011

ALV Koepelvereniging

De derde vergadering was de Algemene Leden Vergadering van de Koepelvereniging.
Belangrijk thema was de situatie die ontstaan is rond de buurtbeheerder nu Stichting Dock de aanbesteding voor sociaal-maatschappelijk werk in Stadsdeel West heeft verloren van Combiwel. Dat houdt in dat Dock (waar wij onze buurtbeheerder inhuren) per 1 januari stopt. Een deel van het personeel gaat over naar Combiwell, maar wie dat zijn is nog niet duidelijk. Ook is het nog niet gelukt een offerte voor buurtbeheer van Combiwel te krijgen voor het komend jaar. Dat wordt dus een onzeker begin van het jaar, zowel voor buurtbeheerder Hassan Ziani als voor het GWL-terrein.

Op de ALV presenteerde het koepelbestuur de plannen voor 2012 en de daarbij behorende begroting. Komend jaar vieren we het 15-jarig bestaan van de wijk. Dat is een goed moment om eens de balans op te maken en te kijken waar we staan. En om vooruit te kijken, hoe willen we dat het GWL er over vijf of tien jaar uit ziet? Daarvoor wordt het komend jaar een masterplan gemaakt, waarin allerlei reeds bestaande initiatieven en gedachten bij elkaar komen. Plannen voor vergroening en aanpassingen aan pleinen, zelfbeheer van delen van het groen, beperking van overlast en prioriteiten bij onderhoud komen daarin bij elkaar. Het Stadsdeel heeft ontwerper Peter Ulle beschikbaar gesteld om de plannen uit te werken en betaalt mee aan de ontwikkeling van het masterplan. Daarbij zal ook Adriaan Geuze, de originele landschapsarchitect van het GWL worden betrokken. Uiteraard zullen die plannen nog uitgebreid met de GWL-ers worden besproken.

Daarnaast komt er ook een denktank die zich gaat bezig houden met Eco 2.0 oftewel de vraag wat we als wijk de komende jaren kunnen doen om een tweede ronde te maken wat betreft ecologische maatregelen.

Grote plannen en dan ook nog eens budgetneutraal: de ledenbijdrage blijft – evenals de voorgaande jaren- gelijk.

Publicatiedatum: 27 november 2011

onderhoud gracht

Afgelopen week is er onderhoud gepleegd an de GWL-gracht: de boel werd weer eens goed uitgebaggerd. In het voorjaar zal dan blijken of het heeft geholpen en de stank van een dikke lag kroos wegblijft.
De gracht is er niet alleen voor de mooi, hij heeft ook een functie in het ecologische plan van de wijk. Overtollig regenwater verzamelt zich in de gracht, wordt gezuiverd door de planten in die gracht en vervolgens overgeheveld naar de Haarlemmertrekvaart. Daardoor hoeft het water niet afgevoerd te worden door het rioolstelsel, dat bij zware buien overvoerd raakt.

Publicatiedatum: 27 november 2011

Rijkbelegd mag blijven van Stadsdeel

Vlak voor de hoorzitting over het bezwaarschrift dat cateraar/broojeszaak Rijkbelegd had ingediend bij het Stadsdeel tegen het sluitingsbevel kwam de mededeling dat de hoorzitting was afgelast. Hoewel het bestemmingsplan voor het Waterspiegelplein in 2001 is aangepast in die zin dat er geen winkels meer mogen worden gevestigd, blijkt er ook een regeling te bestaan die toch een voortzetting van een winkel mogelijk maakt. Die regeling houdt in dat een vertrekkende winkelier (de ligfietsenwinkel) gedurende een jaar na sluiting de winkelbestemming mag overdragen aan een opvolger.
En dat houdt volgens het Stadsdeel in dat Rijkbelegd ondanks het veranderde bestemmingsplan rechtmatig detailhandel mag voeren op het Waterspiegelplein.

Publicatiedatum: 27 november 2011

fietsen geruimd

Ben je je fiets, die al lange tijd met lekke banden of ander ongemak op je stond te wachten en heb je de sticker over het hoofd gezien? Weet dan dat de gemeente hem op maandag 21 november heeft opgehaald. Wanneer je kunt bewijzen dat hij van jou is dan kan je ‘m voor een tientje ophalen bij het fietsdepot in het Westelijk Havengebied.

Publicatiedatum: 27 november 2011

agenda

IN HET KUNSTENHUIS

zaterdag 3 december 2011
TangoMuzAiek: workshop, Benny Bartels en dans
Tegast: TangoMuzAiek
Op zaterdag 3 december a.s. vindt in KunstENhuis de tweede TangoMuzAiek plaats. Dit keer met als insteek ‘sculptuur’. In de voorstelling gaan dansers en musici op zoek naar de synergie van tangomuziek, zowel traditioneel als experimenteel, en dans die onstaat met sculptuur als inspiratie. Daarnaast is er een workshop met als thema ‘sculpting in tango’. Na afloop is er een milonga!

16 december 2011
Opening New Energy

Stadsdeel West is na de fusie van stadsdelen te vergelijken met een middelgrote stad. Uiteraard bevindt zich in zo’n stedelijke omgeving binnen Amsterdam een enorm aanbod aan jong talent binnen de beeldende kunst. West wil dat graag tonen. KunstENhuis vroeg curator Tom Jaspers een selectie te maken van aanstormende kunstenaars in West. De keuze wordt van 16 december t/m 15 januari gepresenteerd in het Paviljoen van KunstENhuis onder de tit! el New Energy. Voorafgaand aan de opening vindt een voorbezichtiging plaats voor galeriehouders. Een jury kiest uit de groepstentoonstelling bovendien een kandidaat voor de New Energy-prijs.
lees verder>>

THEATER DE RUIMTE

Ik-factor
wCTA Jong
extra voorstellingen
Bintül, Elif en Sarah, drie meiden rond de twintig, op zoek naar hun kracht. Daarom doen ze mee aan de Ik-factor. Ze willen iets neerzetten voor publiek en zo ontdekken wat ze waard zijn.
vr 2 dec 20.00
za 3 dec 16.00
vr 9 dec 20.00

Zondag 11-12-2011 om 14.00 uur
Hilbert Geerling met de voorstelling Het allergeheimste goochelgeheim!
Al generaties lang wordt gefluisterd dat het allergeheimste goochelgeheim ter wereld verstopt zit in het dagboek van Houdini. Maar bestaat dat dagboek eigenlijk wel? De meeste goochelaars twijfelen eraan. Toch is er altijd wel iemand – tegen beter weten in – die fanatiek op zoek gaat naar het dagboek!
Natuurlijk in de hoop roem, glorie en de allerhoogste kennis van de goochelkunst te verkrijgen. Maar is dat wel verstandig?
Want wat doe je als de krachten uit Houdini’s dagboek je boven je pet groeien? Kunnen de allergeheimste geheimen niet beter voorgoed geheim blijven?
Leeftijd : 6 t/m 12 jaar

zo 18 dec 15.00
Lastig
Rotterdams Wijktheater
Jongeren over familieverbanden en vriendschap. Als de waarheid te dicht op je huid komt. Als zorg plicht wordt en belofte schuld maakt. Dat is lastig!

Theater De Ruimte
Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam
Reserveren:
020 488 10 10
deruimte@muzenis.nl

Publicatiedatum: 27 november 2011