Menu

Rijkbelegd weg?

Rijkbelegd, de broodjesshop/cateraar aan het Waterspiegelplein, waar voorheen de ligfietsenwinkel zat, moet sluiten. Vanaf afgelopen donderdag is de deur gesloten.
Er viel een beschikking van het Stadsdeel op de mat dat de zaak moest sluiten binnen 2 weken. En die twee weken liepen dit week af.
Wat is er aan de hand? De bovenbuurman van Rijkbelegd heeft bezwaar aangetekend tegen de broodjeszaak omdat hij daar overlast van zou hebben. Hij heeft geen poging ondernomen daar samen met de uitbater van de zaak, Jack de Rijk, uit te komen en heeft een bezwaarschrift bij het Stadsdeel ingediend.
En in eerste instantie heeft hij gelijk gekregen.
Wat blijkt namelijk, in 2001 is het bestemmingsplan van het Waterspiegelplein aangepast en sindsdien mag er geen horeca meer worden gevestigd en ook geen winkels. Rijkbelegd valt niet onder een horecavergunning, maar is wel een winkel. Einde verhaal dus voor Jack.
Hoewel… toen Jack de zaak wilde opzetten is hij bij de afdeling vergunningen van het Stadsdeel gaan praten om te zien of er problemen waren. Die waren er niet, de betreffende ambtenaar blijkt achteraf uit te zijn gegaan van het oude bestemmingsplan. Ook de VvE van het betreffende blok is akkoord gegaan.
Dan is dit na een grote investering toch wel een heel koude douche.
Jack is in beroep gegaan.

Publicatiedatum: 15 oktober 2011

Koepelbestuur steunt Rijkbelegd

Het bestuur van de Koepelvereniging van het GWL heeft het bezwaar van Rijkbelegd ondersteund met een brief aan het Stadsdeel. Daarin  wordt gesteld dat de zaak een verrijking is van het Waterspiegelplein en een plek waar buren elkaar tegenkomen. Daarnaast is Jack de Rijk er te goeder trouw van uit gegaan dat hij op die locatie zijn zaak kon beginnen, omdat de informatie van het Stadsdeel niet correct was. Ook de overlast van een broodjeszaak die van 10.00 tot 18.00 geopend is lijkt niet erg groot en is ongetwijfeld in overleg op te lossen.
Het sluiten van Rijkbelegd wordt door het Koepelbestuur gezien als een buitenproportionele maatregel.

Publicatiedatum: 15 oktober 2011

de GWL groepsfoto

Het is alweer een tijdje geleden, maar voorafgaand aan het buurtdiner heeft Hans Abbing een 360 graden panoramafoto gemaakt van alle buurtbewoners die de regen wilden trotseren. Een tijdsbeeld van de wijk, de derde alweer en de eerste in de regen.
En dergelijke foto afdrukken is nog niet zo makkelijk. De Hema fotocentrale kan dergelijke langwerpige foto’s afdrukken tot een maximale lengte van anderhalve meter. Dat zou zelfs voor de meest verstokte GWL-er groot genoeg moeten zijn.
Hier is de foto groot te zien en te downloaden in hoge resolutie.

Publicatiedatum: 15 oktober 2011

buurtbeheer in de knel?

Na een aanbesteding voor het gehele sociaal-culturele en opbouwwerk heeft Stadsdeel West gekozen voor een alliantie van Combiwel, Buurtparticipatie en Akros. De andere alliantie van Dock, IJsterk en Impuls viste achter het net. Voor het GWL heeft dat ook consequenties, wij huren bij Dock de diensten in van onze buurtbeheerder Hassan Ziani.
Dock gaat in gesprek met Combiwel, die genegen lijkt Hassan in dienst te nemen. In dat geval zou er voor het GWL niet veranderen. Maar een uitgemaakte zaak is het zeker nog niet.

Publicatiedatum: 15 oktober 2011

evaluatie Westerpark

Vanaf de opening in 2003 is het Westerpark een groot succes, niet alleen binnen Amsterdam, maar ook nationaal. Ook de omliggende wijken hebben op dat succes meegelift.
Stadsdeel West bereidt een evaluatie en een toekomstvisie van het park voor en wil graag weten wat omwonenden van het park vinden. Bent u tevreden, heeft u ideeën voor aanvullingen van functies of suggesties voor de openbare ruimte? Vul dan de vragenlijst in, of kom naar de bijeenkomst in Het Kunstenhuis op 24 oktober van 19.00 tot 20.30.
Aan de hand van de evaluatie kan bekeken worden welke aanpassingen er op korte termijn nodig zijn, in de toekomstvisie wordt neergezet hoe het park er over 15 jaar uit ziet.

Publicatiedatum: 15 oktober 2011

wie zijn toch de buren?

Wie zitten er toch in het machinepompgebouw, daar naast het Sporthuysch en café Amsterdam? Bij het woord GREY gaat bij de gemiddelde GWL-er ook niet direct een lampje branden.  GREY is een wereldwijk opererend reclamebureau en op het GWL zit Grey Amsterdam gehuisvest met nog twee andere leden uit de Grey-familie.
Zo onbekend als de naam ons voorkomt, zo bekend zijn de klanten en uitingen van Grey. Die lopen van Unilever, V&D en Neckermann tot Pink Ribbon en Pleegzorg Nederland. De Ster commercial die Grey gratis maakte voor Stichting Kindermishandeling Nee! dingt mee naar een Gouden Loeki.

Publicatiedatum: 15 oktober 2011

GWL gefilmd door ARTE

Opnieuw buitenlands bezoek op het GWL-terrein. Dit keer van de Frans(-Duitse) televisiezender ARTE. Men had een gure, regenachtige middag uitgekozen, vrijdag 7 oktober, voor de filmopnames. De meeste opnames waren buiten: in de moestuinen, rondom de fruitbomen, op het groendak van blok 2… Gelukkig echter kon in het scenario een bezoek worden ingepast aan de behaaglijke benedenwoning van GWL-bewoonster Edith (blok 12). Dit precies tijdens een zware regenbui. De opnames van de “eco village” wil Arte gebruiken voor een thema programma over duurzaamheid, in een serie over Amsterdam. Het wordt uitgezonden in januari of februari.

Op de foto Corine Marseille met de ARTE presentatrice Emanuelle Gaume. Corine is zo langzamerhand het internationale gezicht van het GWL. Ze is eerder reeds op tv geweest in Taiwan en Italië.

Publicatiedatum: 15 oktober 2011