Menu

massale valpartij op gladde parkbrug

Het KNMI waarschuwt de komende dagen voor gladheid. Juist in deze tijd van het jaar kan opvriezing voor verraderlijke gladheid zorgen.
Het KNMI was een dag te laat. Na de regen vroor de brug over de Haarlemmervaart naar het park tot een spectaculauire glijbaan. Vanochtend in de ochtendspits gingen tientallen fietsers hard onderuit op de brug.
Een bak met zand was wel aanwezig, een schep niet. Gevallen fietsers en voetgangers hebben uiteindelijk maar met de blote handen zand uitgestrooid over de brug.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee: de komende dagen blijft het nat weer met nachtvorst. Dus uitkijken op de bruggen.

Publicatiedatum: 24 november 2010

buurtbeheer in de ochtenden open

De nieuwe buurtbeheerder voor het GWL-terrein wordt Hassan Ziani.
Zijn dienstverband gaat per 1 jaunuari in, maar omdat we per direct zonder buurtbeheerder zitten heeft stichting Dock een aantal activiteiten naar het GWL verplaatst en zodoende is het buurtbeheerderkantoor op de meeste dagen in de ochtend geopend.
Omdat Hassan nog moet worden ingewerkt zal de dienstverlening nog niet optimaal zijn. Vragen, opmerkingen, kapotte lampen die vervangen moeten worden? Bel buurtbeheer of loop even langs. Dat is de snelste manier om de zaken weel soepel lopend te krijgen.

Binnenkort in de nieuwsbrief: kennsimaking met Hassan.

Publicatiedatum: 24 november 2010

wel of geen gescheiden plastic inzamelen?

Jammer dat de GWL nieuwsbrief  het artikel over scheiding van kunststofafval heeft opgenomen zonder eerst te controleren of de uitspraken van de heer Ruud Sondag correct zijn. Dit is nl zeker niet het geval! Nedvang (www.nedvang.nl), de organisatie die verantwoordelijk is voor de kunststofinzameling, verwerking en recycling van kunststofverpakkingsafval kan ‘aantonen’ dat van al het in NL ingezamelde kunststofverpakkingsafval van huishoudens, minimaal 80% weer geschikt is voor hergebruik in kunststof toepassingen. Die toepassingen zijn ook echt niet allemaal laagwaardig zoals bermpaaltjes, vuilniszakken etcetera (je moet je zelfs afvragen of met de zeer dunne vuilniszakken van tegenwoordig je deze toepassing nog wel laagwaardig kan noemen). Ook wordt bijvoorbeeld PET weer ingezet voor nieuwe flessen, truien en andere toepassingen.
 
De 50% uitspraak van de heer Sondag van Van Gansewinkel komt voort uit het volgende. Omdat in Nederland op dit moment nog onvoldoende capaciteit is voor de verwerking van zoveel kunststofverpakkingsafval wordt het afval nu nog in Duitsland verwerkt (vastgesteld is dat het milieuverlies van het transport slechts enkele procenten is van de milieuwinst die geboekt wordt door gescheiden inzameling en recycling). Vanaf begin volgend jaar gaat een deel (ongeveer 1/3) in Rotterdam verwerkt worden door Sita (concurrent van Van Gansewinkel). In de loop van de volgende jaren moet er voldoende verwerkingscapaciteit opgebouwd gaan worden voor verwerking in NL van al het kunststofverpakkingsafval.
Van al het Duitse kunststofverpakkingsafval wordt 50% (het cijfer van de heer Sondag) weer geschikt gemaakt voor herverwerking. Dat dit cijfer lager is dan het NL recyclingspercentage heeft te maken met het feit dat het Duitse afval een andere samenstelling heeft. In dit afval zitten bv ook drankenverpakkingen (meervoudige verpakkingen met papier en kunststof en soms ook aluminium). De verwachting is trouwens dat met het opbouwen van NL capaciteit voor herverwerking, die helemaal is toegespitst op het NL afval, de percentages en kwaliteit van de reststromen nog wel verbeterd kunnen worden.
De uitspraken van de heer Sondag zijn mogelijk voortgekomen uit onwetendheid of nijd vanwege het verliezen van de openbare aanbesteding van de herverwerking aan Sita.
 
De inzameling van kunststofverpakkingsafval gaat heel goed in NL. Dit jaar werd al 62 miljoen kilo ingezameld. Voor het hele jaar 2010 verwacht men zo’n 80 miljoen kilo in te zamelen en volgend jaar waarschijnlijk meer dan 100 miljoen kilo. Met al het kunststofverpakkingsafval van bedrijven zamelen we bijna twee keer zoveel in als enkele jaren gelden. Met de huidige inzamelcijfers wordt bijna 40% van al het kunststofverpakkingsafval dat op de NL markt gezet nu al hergebruikt (ingezet voor nieuwe producten). Er wordt meer ingezameld maar omdat er sprake is van ongeveer 20% vervuiling (voor het bedrijfsafval is dit veel lager) wordt dit deel verbrand met energie terugwinning. Het plastic wordt niet gestort.
 
Groet, Emiel Hanekamp
 
020-4865332
0651542539
Haarlemmerweg 221-A
1051 NV  Amsterdam
 

Publicatiedatum: 24 november 2010