Menu

ontslagvergunning buurtbeheerder toegekend

De aanvraag van een ontslagvergunning voor de GWL-buurtbeheerder door Stichting Dock bij het UWV is gehonoreerd. Stichting Dock mag Ben Wustenhoff ontslaan vanwege financiële problemen bij de lokale afdeling van Dock. Zodra de ontslagbrief van Dock binnen is zal Ben zich beraden op beroepsmogelijkheden. Dock heeft aan het GWL-koepelbestuur te kennen gegeven een nieuwe kandidaat-buurtbeheerder te zullen presenteren. Het is niet helemaal duidelijk wat de ontslagdatum zal gaan worden, waarschijnlijk zal het ontslag per 1 januari ingaan.
Voorlopig is Ben nog gewoon te vinden in het buurtbeheerdershuisje. Op welke tijden, dat is ook niet helemaal duidelijk, per 1 november zou sowieso het aantal uren buurtbeheer van 32 naar 24 uur teruggaan. Een schema voor de inzet van de buurtbeheeruren is er nog niet. Van te voren even bellen is misschien verstandig: 06-458 01 711

Publicatiedatum: 28 oktober 2010

handtekeningenactie voor de buurtbeheerder

Wij, de bewoners van het GWL-terrein, zijn zeer tevreden over het functioneren van onze buurtbeheerder, Ben Wustenhoff, en willen daarom niet dat hij ontslagen wordt.
Om dit kracht bij te zetten vragen wij U om de handtekeninglijsten die opgehangen gaan worden in de trapportalen te ondertekenen ook is het mogelijk dat er vrijwilligers deur aan deur gaan verzamelen. Hiermee verzoeken de ondertekenaars van dit document om de beslissing aangaande zijn ontslag direct terug te draaien, zodat hij ons ook in de toekomst kan blijven assisteren.

De handtekeninglijsten gaan naar de werkgever van Ben Wustenhoff.
Dat is stichting DOCK ter attentie van de bestuurder drs. Jan Hoefsloot.
Het adres is: Crooswijksesingel 506, 3034CJ te Rotterdam
U kunt ook een brief of email sturen naar DOCK om Uw ongenoegen kenbaar te maken.Het e-mailadres van de stichting DOCK is info@dock.nl  t.a.v. Drs. Jan Hoefsloot
Ook is er een speciaal email account aangemaakt voor aanmeldingen als contactpersoon of andere zaken zoals bij voorbeeld steunbetuigingen voor onze beheerder Ben Wustenhoff
Dat adres is: gwl-buurtbeheerderactie@live.nl

De initiatiefnemers van deze actie zijn:
Donald Willenborg, Mw. C.M. van den Berg, William Smyth, Dhr. W. van Herwerden, Peter Pirson, Mw. A. Broersma

Publicatiedatum: 28 oktober 2010

Ymere doet GWL-huurwoningen in de verkoop

Woningcorporatie Ymere overweegt de huurblokken 14, 16 en 17 in de verkoop te doen. De corporatie heeft geld nodig. Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad van Amsterdam het besluit genomen, dat de corporaties bezit mogen verkopen, als er maar 30% sociale huurwoningen in Amsterdam overbleven. Stadsdeel Westerpark was daar zeer tegen, maar dat hielp dus niet. Er is een convenant gesloten.
De plannen zijn nog in een voorlopig stadium. Daarnaast kan er pas verkocht worden als het  Stadsdeel een splitsingsvergunning verleent.
Als het zover komt hebben huurders eerste recht van koop en als ze niet willen kopen hebben ze huurbescherming.
Wel verandert dan langzaam de aard van het GWL-terrein, dat in oorspronkelijke opzet een verdeling kent van 50% koopwoningen en 50% sociale huurwoningen. Door stijgende huren zijn sowieso al een aantal huurwoningen in de vrije huursector gekomen.

Publicatiedatum: 28 oktober 2010

weg door park weg

In de  Ontwerp Structuurvisie van de Gemeente Amsterdam stond een weg gepland die dwars door de volkstuinen in het Westerpark zou gaan lopen. Daartegen zijn door personen en instanties bezewaren aangetekend.
De Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) heeft 420 zienswijzen op de Structuurvisie gekregen en verwerkt. Daarvan gingen er 173 over de verbinding door het Westerpark. DRO heeft een aantal wijzigingen voorgelegd aan het college van B&W (‘Nota van Beantwoording’) en het college is daarmee akkoord gegaan.
Het college stelt voor éérst eens te onderzoeken of een verbinding door het Westerpark wel nodig is.
Die mogelijke verbinding wordt naar oostelijke richting verplaatst om aan te sluiten op de nieuwe ingang van het Foodcenter (ongeveer ter hoogte van de kinderboerderij) en moet een tunnel worden. Maar: ze stellen dat als die tunnel te duur wordt er dan maar geen verbinding door het Westerpark moet komen!!
lees verder>>>

Publicatiedatum: 28 oktober 2010

gestolen aangepaste fiets: wie heeft hem gezien?

Het is alweer een tijd geleden, maar misschien heeft iemand de fiets gezien:
‘O what a night’, stond  in de GWL-nieuwsbrief boven het verslagje van het wijkfeest op 3 juli jl. Nou, dat gold zeker voor mij, maar dan in negatieve zin.
Want tot mijn groot verdriet is op die avond, of in de nacht van 3 op 4 juli, mijn gloednieuwe fiets gestolen. Hij stond op 2 hoog in de lifthal naast mijn voordeur, op de Waterpoortweg nr. 211. De fiets was speciaal voor mij gemaakt, en helemaal aangepast aan de lichamelijke beperkingen die ik door mijn reuma heb.

De fiets van het merk Roam Easybike is herkenbaar aan het bijzondere frame met de zeer lage instap. Het framenummer is 1966.

Omdat de gemeente dit soort fietsen niet meer vergoedt moest ik hem zelf aanschaffen. Dit was voor mij een enorme uitgave, die ik niet nog eens kan doen. Ik ben dus nogal ontredderd.
Noodgedwongen rijd ik nu weer op mijn slecht op mij afgestemde oude fiets, waardoor mijn klachten nog toenemen.
Informatie graag naar buurtregisseur Leo Dieker via tel. 0900-8844 of op zijn emailadres
lees verder>>>

Publicatiedatum: 28 oktober 2010

agenda

Buikdans lessen in Amsterdam West
Nieuw lesblok voor beginners: 1 november – 20 december

Tijden
Maandag 19:00 – 19:55 — Niveau 1
Maandag 20:00 – 20:55 — Niveau 2
Maandag 21:00 – 21:55 — Niveau 3
Niveau 1 : Basis techniek voor beginners, Werken aan de basis bewegingen, isolation, houding
Niveau 2 : Variaties op de basis techniek, combinaties, coördinatie, gebruik van de ruimte
Niveau 3 : Choreografie (min. 2 jaar ervaring).

Als je twijfelt over je niveau en de keuze van lessen, kun je zowel niveau 1 als niveau 2 uitproberen.
Locatie
Cliffordstudio
Cliffordstraat 38; 1051 GV Amsterdam

Kosten: 8 lessen (blok) – 88 Euro (11 Euro per les)
Individuele les – 15 Euro (als je niet ingeschreven bent voor een lesblok)
Informatie en aanmelden: info@gaiadance.nl

Publicatiedatum: 28 oktober 2010