Menu

verslag van de ALV van de Koepelvereniging

Dinsdag 17 november hield de Koepelvereniging van het GWL (waarin alle gebouwen zijn vertegenwoordigd) haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.
Naast een verantwoording van gedane zaken en een visie op komende zaken, werd ook de jaarbegroting gepresenteerd en goedgekeurd. Daarnaast kwamen er nog een aantal onderwerpen ter tafel die extra aandacht vroegen.
Het bestuur vroeg toestemming om ter vervanging van de bestaande glazen wijkborden een nieuwe wegbewijzering te laten maken. De bedoeling is om op zes plaatsen waar men de wijk in kan nieuwe borden te plaatsen. Daarop komt een duidelijke plattegrond, de straatnamen en ook de huisnummering en plaats van de ingang. En natuurlijk een ‘u staat hier’ aanduiding.

Een voorstel van het bestuur om het huidige aantal uren van de buurtbeheerder (32) te verminderen werd na discussie teruggetrokken. Het bestuur kreeg de opdracht duidelijker neer te zetten waaruit de taken van buurtbeheer dan wel zouden blijven bestaan en op welke wijze het vrij te komen geld besteed zou worden.

Ook op de agenda het thema ‘optoppen’. Vorig jaar had de Koepelvereniging besloten dat zij door de statuten alleen gemachtigd was het milieuvriendelijke en duurzame karakter van eventuele plannen te beoordelen. Het bestuur vroeg zich gegeven de ontwikkelingen in de richting van twee tegengestelde kampen af of dat standpunt niet aangepast diende te worden. Het voorstel was om als bestuur actiever en meer bemiddelend te gaan optreden. De gedachte was tot een werkgroep te komen met daarin voor- en tegenstanders, een stedenbouwkundige en een Koepelbestuurslid, die samen de lijnen bepalen, waarna architect Kees Christiaanse een daarop gebaseerde stedenbouwkundige visie zou maken.
Er waren voor dit onderwerp diverse bewoners naar de vergadering gekomen en de discussie was regelmatig heftig.  Het bestuursvoorstel werd uiteindelijk aangepast. Er komt een commissie met daarin voor- en tegenstanders. Die commissie gaat de gevoeligheden, wenden, mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart brengen.
Zo spoedig mogelijk wordt verslag uitgebracht en als die rapportage er is wordt er een aparte ledenvergadering over het onderwerp uitgeroepen.

Publicatiedatum: 21 november 2009

nieuwe poll: hoe energiezuinig is het GWL?

Het GWL-terrein is een duurzame wijk. Bij de bouw is veel rekening gehouden met energiegebruik. Door een heel scala van maatregelen (stadsverwarming, goede isolatie, kleine ramen op het noorden, etc.) was het streven het energiegebruik per woning bijna 50% lager te laten uitvallen dan dat van de gemiddelde Nederlandse woning.
Veel meer dan bij het gebruik van warmte (stadsverwarming, goede isolatie, strenge of zachte winter) geeft het elektriciteitsgebruik een beeld van de energiezuinigheid van de bewoners.
Het gemiddelde stroomgebruik van een Nederlands gezin is 3500 Kwh per jaar. Hoe scoort het GWL-terrein op stroomgebruik?
(Ja, wij GWL-ers zijn natuurlijk helemaal niet gemiddeld en ook het aantal bewoners per woning maakt uit, maar met z’n allen geven we toch een redelijk beeld).
Invullen dus die poll! (Waar lag ook alweer dat jaaroverzicht???)

Voor de stadsverwarming geldt als landelijk gemiddelde trouwens 35 Gj.

Publicatiedatum: 21 november 2009

optop-poll afgesloten

Dat de discussie over optoppen en aanbouwen het GWL niet onberoerd laat mag wel blijken uit het record aantal deelnemers aan de poll: maar liefst 165 mensen hebben hem ingevuld. En dat op een abonneebestand van plm. 250 lezers van de nieuwsbrief…
Het zal direct duidelijk zijn, tweederde van de respondenten is tegen optoppen en aanbouwen.

Publicatiedatum: 21 november 2009

zeppelinfilm in premiere op IDFA

De nieuwe film van GWL-bewoonster Ditteke Mensink gaat zondag in première op het IDFA. Hanneke Groenteman schreef over de film:
Eén van de sensaties van het IDFA dit jaar (Documentaire Festival, 19/29 november) zal de film FAREWELL zijn, van Ditteke Mensink. In 1929 reist de journaliste Lady Grace Drummond-Hay als eerste vrouw mee op een zeppelintocht rond de wereld. Ze schrijft over de toestanden aan boord, het in puin liggende Europa en het opkomende communisme. Ze houdt een dagboek bij en daarin schrijft ze de wisselende gevoelens voor haar ex-geliefde, die ook aan boord is. En…alles is toen al gefilmd, prachtig archiefmateriaal! Ditteke Mensink heeft jaren besteed aan het opdiepen van deze beelden en teksten.

Bekijk de trailer

De film is 3 x op het IDFA te zien, 12 december in filmtheater Rialto in Amsterdam (met nagesprek door Peter van Ingen) en komt in maart op de televisie.
Tuschinski 1 zo 22-11 14:30
Pathé de Munt di 24-11 22:15
Tuschinski 6 wo 25-11 15:45

Publicatiedatum: 21 november 2009