Menu

Rioolwerkzaamheden

Het GWL-terrein is bijna af.
Stichting ECOplan (de verzamelde woningbouwverenigingen die de wijk bouwden) is bezig zichzelf op te heffen, er moeten nog wat laatste (herstel)werkzaamheden worden verricht. Zo is Blok 2C aan de Haarlemmerweg vanaf het begin geteisterd door overstromende riolering. Dat ligt aan onvoldoende capaciteit van de riolering vanuit het blok naar de rioleringsbuis in de straat. Na een nogal langdurig proces, gaat IJmere (ECOplan) de situatie structureel aan passen. En zo zijn dan na een dikke tien jaar de werkzaamheden aan de riolering begonnen.

Hierna is ECOplan nog niet helemaal klaar met Blok 2C. Aan de betonnen zuilen, die vanaf de gevel de lucht in steken, moet ook nog een gevellijn bevestigd worden. Het enorme hekwerk dat destijds geplaatst is moest, na een door bewoners gewonnen procedure, worden verwijderd. Sindsdien wordt er gehakketakt over een nieuwe, subtielere afwerking van de gevel. Het overleg met IJmere lijkt nu vruchten af te gaan werpen. Mogelijk dat binnen enkele maanden de nieuwe gevellijn geplaatst gaat worden.

Publicatiedatum: 14 oktober 2009

Duurzame buur? Ambitiedocument Food Center

Het Food Center Amsterdam wordt in de toekomst toegankelijk voor het publiek, de monumentale Centrale Markthal op het terrein wordt grondig gerestaureerd en er komen woningen. Het terrein wordt duurzaam ontwikkeld en er wordt klimaatneutraal gebouwd.

Dat hebben wethouder Maarten van Poelgeest (wethouder Ruimtelijke Ordening), Dirk de Jager (portefeuillehouder stadsdeel Westerpark) en Erik Fischer (voorzitter Verenigde bedrijven Food Center) afgesproken in het concept- Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam. Het Food Center is nu nog een afgesloten bedrijventerrein van ongeveer 21,5 hectare waar uitsluitend bedrijven zijn gevestigd die gericht zijn op de verwerking en groothandel van voedsel. Wethouder Van Poelgeest: “Het Food Center terrein is nu nog een stuk stad verborgen achter hoge muren, dat gaat veranderen. Een groot deel wordt openbaar toegankelijk. De Centrale Markthal moet de publiekstrekker worden. We bieden marktpartijen de uitdaging om met goede ideeën hiervoor te komen.”

Schriftelijke inspraak kan van 19 oktober tot 29 november gestuurd worden naar inspraakfoodcenter@westerpark.amsterdam.nl.
Meer over de plannen weten? Hier vind je het ambitiedocument.
Op 9 november 19.30 is er een inspraakavond op het Marcanti College.

Publicatiedatum: 14 oktober 2009