Menu

hoe het begon

Toen bekend werd dat de Gemeente Waterleidingen het terrein gingen verlaten ontstonden er gelijk plannen voor woningbouw in de buurt. Op datzelfde moment gingen in Amsterdam de Stadsdelen van start en trad er in Stadsdeel Westerpark een jong en ambitieus stadsdeelbestuur aan. Al snel stond vast dat er hier niet zomaar nieuwbouw zou worden gebouwd, de ambities reikten verder.
In een vroeg stadium was er besloten dat de nieuw te bouwen wijk een ecologische wijk zou moeten worden. Wat dat precies inhield wist op dat moment nog niemand. Veel voorbeelden waren er niet, hooguit wat kleinschalige projecten.
Belangrijke uitgangspunten waren verder het behouden en een nieuwe functie geven van zoveel mogelijk van de nog bestaande oude gebouwen van de Waterleidingen en de bestaande bomen op het terrein te handhaven. Het moest ook een wijk worden met huur- en koopwoningen door elkaar.
Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor een stedenbouwkundig plan en alle partijen waren het eens dat het open ontwerp van architect Kees Christiaanse en landschapsarchitect Adriaan Geuze het moest worden.
Milieutechnisch adviesbureau Boom werd ingeschakeld om uit te zoeken welke milieuplannen mogelijk en haalbaar waren, een proces waarbij de buurtbewoners een actieve rol vervulden.
In alle trajecten van het proces bleven de buurtbewoners hun stempel drukken en als toekomstige bewoners van de nieuwe wijk praatten en dachten ze tot in detail mee met de ontwerpers en architecten.