Menu

storings- en hulpdiensten

Politie
Alarmnummer: 112

Niet levensbedreigende situaties:
0900-8844

Buurtregisseur (Politie)
Tim van der Velde
bureau Houtmankade 34
0900-8844

tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl

Brandweer
Alarmnummer:112

Niet-levensbedreigende situaties: 020-621 21 21

Stadswarmte (Vattenfall, energieleverancier)
Storingsnummer: 0800 0513
Klantenservice: 0900 0808 (ma-vr 08:00-15:00)
https://www.vattenfall.nl/service/storing/

Gas & Elektra (Liander, netbeheerder)
Storingsnummer: 0800 9009
Klantenservice: 088 542 64 44 (ma-vr 08:00-18:00)
https://storingen-inzicht.web.liander.nl/overzicht
https://www.liander.nl/storing-melden
Waternet
Storingsnummer: 0900-9394
https://www.waternet.nl/onderhoud-en-storingen/
Rioleringsproblemen: 020-460 21 00
Kabel (Ziggo)
Storingsnummer: 0900-1884
https://www.ziggo.nl/klantenservice/storingen
Overlast

Westerpark
In dit document van het Stadsdeel staat waar u moet zijn bij vragen en meldingen over activiteiten op het terrein van de Westergasfabriek.
Op pagina 1 staat wat te doen bij ‘Geen haast, wel een vraag of melding’ en bij ‘Haast bij melden’.
Op pagina 2 staan telefoonnummers van bedrijven op het Westergasfabriekterrein

Overlast telefoonnnummers

Portier Westerpark: 06-21351621
Omgevingsdienst Noordzeekkanaalgebied: 088-5670200
Meldpunt Zorg en Woonoverlast: 020-2552914