Menu

storings- en hulpdiensten

Politie
Alarmnummer: 112

Niet levensbedreigende situaties:
0900-8844

Buurtregisseur (Politie)
Tim van der Velde
bureau Houtmankade 34
0900-8844

tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl

Brandweer
Alarmnummer:112

Niet-levensbedreigende situaties:
020-621 21 21

Energiebedrijven
Nuon
storingsnummer stadsverwarming
0800 0513

storingsnummer gas en electra
0800 9009

Energiebedrijven
Nuon klantenservice
ma-vr van 8-20.00 uur 0900-0808

Liander (netbeheer)
0900-263 26 30

Waternet
Storingsnummer:
0900-9394
Rioleringsproblemen:
020-460 21 00
Kabel
UPC
storingsnummer:
0900-1580
Overlast

Westerpark
In dit document van het Stadsdeel staat waar u moet zijn bij vragen en meldingen over activiteiten op het terrein van de Westergasfabriek.
Op pagina 1 staat wat te doen bij ‘Geen haast, wel een vraag of melding’ en bij ‘Haast bij melden’.
Op pagina 2 staan telefoonnummers van bedrijven op het Westergasfabriekterrein

Telefoonnnummers

Portier Westerpark: 06-21351621
Omgevingsdienst Noordzeekkanaalgebied: 088-5670200
Meldpunt Zorg en Woonoverlast: 020-2552914