Menu

workshop bijen en insekten

Donderdag-avond 12 oktober was er in het Buurtbeheersdershuisje een goed bezochte workshop Bijen en Insekten voor de GWL-Nutstuinders. (helaas is vergeten om alle gwl-ers hiervan tijdig op de hoogte te brengen via de nieuwsbrief).
Het eerste deel bestond uit een introductie over o.a. solitaire / wilde bijen. (door Nicole de Rop – tuinman bij de Gemeente o.a. voor Westerpark, Waternatuurtuinen en de Kruidentuin Frederik Hendrik Plantsoen).
Het tweede deel was een introductie over de honingbijen, de darren, werksters en koninginnen, hun leven in kasten, en het zwermen (door Ina Stoeten, Imker van de 5 bijenkasten in de gashouder).
Imker Ina Stoeten wil graag de 5 bijenvolken met hun buren aan de overkant (dat zijn wij dus!) in contact brengen. Zij gaat hiervoor een voorstel doen in de volgende nieuwsbrief.
Er is ook een idee geopperd om deze winter onder leiding van Nicole de Rop en met deels al beschikbaar materiaal, insektenhotels te bouwen voor het Gwl-terrein.
En een tip van imker Carol Poye: oogst de zaden van bloemen die nu her en der in de tuinen staan en strooi ze uit ten gunste van de bijen en insekten voor het volgende seizoen.

!!Aandachtspunt voor de honingbijen is dat er voldoende voedsel moet zijn om in leven te blijven (stuifmeel en nectar). Hiervoor is buurtbewoner Esther van der Meer (o.a bijenhotel, Woeste Westen) een crowdfund-campagne aan het opstarten met als doel meer bloeiende bollen en planten/beplanting in en rond het Westerpark te realiseren, zodat er het hele jaar door voldoende eten beschikbaar is voor onze buurtbijen: ‘Bijenparadijs Westerpark’. Lees hier meer info over het project.

Het was een enthousiasmerende en informatieve avond, die wordt vervolgd op vele manieren!

Wil je (nog) meer weten over bijen, luister dan naar deze podcast

Publicatiedatum: 13 oktober 2017

insekten-hotel op GWL-terrein

Het idee ontstond tijdens een bijen-lezing voor de gwl-tuinders oktober 2017  door Nicole de Rop – hovenier bij de Gemeente o.a. voor Westerpark, Waternatuurtuinen en de Kruidentuin Frederik Hendrik Plantsoen. Want… onze stad is mooi opgeknapt aldus De Rop, maar ook ‘aangeharkt’ en dat laatste heeft consequenties voor de insekten om hun eitjes te leggen, in bijvoorbeeld zand, een holleboom, of een stukje boomschors.
Actie! Er waren direct enthousiastelingen voor het bouwen van een hotel. Peter, Maddy en Jeannette gingen samen met De Rop daadwerkelijk aan de slag. Plan en planning, agenda’s afstemmen, materiaal verzamelen, gereedschap regelen, én bouwen (en heeeeel veel zagen en nog veeeeeel meer boren in stammetjes, en stenen. Ook mokken hete thee en koffie werden tijdens de buitenuren zelfvoorzienend aangedragen.
Lokatie? Peter van Nutstuin F6 stelde een deel van zijn tuin beschikbaar. Een mooie strook met een heg in de rug en de voorkant op de zon, een superplek. En bovendien is daar heel veel ‘dracht’ = bloemen waar bijen stuifmeel uit kunnen halen om als voedsel bij de eitjes te leggen alvorens het buisje (de broedkamer) dicht te metselen (de rosse metselbij dankt daar bijvoorbeeld haar naam aan).

En inmiddels staat-ie. De solitaire bijen en insekten hebben al in een aantal buisjes hun eitjes gelegd en dicht-‘gemetseld’. (daar is de in gebruik name aan te herkennen).
Hier meer info over de solitaire bijen.
Opening en doop: Tijdens de plant-uitgifte, woensdag 15 mei, (bij het paard), zou iets verderop het hotel officieel ten doop gehouden worden. Dit lukte niet, vanwege de drukte bij de plantuitgifte, waar de hotel-bouwers ook actief waren en derhalve niet gemist konden worden. Het hotel trok zonder doop wel degelijk nieuwsgierigen.

En ondertussen bij de plant-uitgifte was het een komen en gaan, met borrel, bites, gezelligheid en natuurlijk en hoera: de moestuin-plantjes!

Publicatiedatum: 29 mei 2019