Menu

bewonersbijeenkomst KNOTWILGEN voor WestBegroot

Bewonersbijeenkomst knotwilgen plan voor West begroot
Dinsdag 28 juni vond er een bewonersbijeenkomst plaats over het knotwilgenplan voor de Waterleliegracht, georganiseerd door de groengroep (zie hiervoor het plan in de vorige nieuwsbrief).
Uitgenodigd waren omwonenden van de gracht in kwestie. De werkgroep groen is gewend om alle “groen ideeën” uitgebreid en vooraf te bespreken met omwonenden, maar hier liep het anders. Vanwege de deadline van West begroot bleek er uiteindelijk onvoldoende tijd om met de omwonenden van de Waterleliegracht om tafel te gaan. Na de presentatie op het leefbaarheidsoverleg en de publicatie in nieuwsbrief, ging het plan online. De groengroep verontschuldigde zich hiervoor en begreep de ontstane consternatie bij de direct betrokkenen. Een reeds geplande bijeenkomst in juli werd om die reden vervroegd tot de genoemde dinsdagavond, om zo snel mogelijk met hen te overleggen. LEES HIER het hele verslag van de bijeenkomst.
Publicatiedatum: 2 juli 2022

STEM VOOR: knotwilgen langs de Waterleliegracht

Elk jaar organiseert de Gemeente Amsterdam het zogenaamde “Westbegroot”. Een initiatief van de gemeente waar bewoners ideeën kunnen aandragen voor verbetering van hun buurt.
De GWL Groengroep ziet dit als een mooi moment om budget te vragen voor knotwilgen langs de Watersleliegracht. 

> Om een kans te krijgen moet het plan nu eerst 50 keer ‘geliked’ worden.
> Na 4 juli gaat de gemeente alle plannen met meer dan 50 likes bekijken en toetsen op haalbaarheid.
> Alle ingediende en goedgekeurde plannen worden van 31 oktober tot 28 november aan alle Amsterdammers in West voorgelegd om op te stemmen.
> 1 december wordt bekend welke plannen het gehaald hebben.

Om het plan nu goedgekeurd te krijgen, moet er dus gestemd worden!
breng hier je stem uit

extra toelichting:
– De wilg is een inheemse boom die vaak ter versterking van de bodem langs waterkanten geplant wordt.
– De wilg is één van de eerste inheemse lentebloeiers. In het voorjaar zijn de bloemen “wilgenkatjes” een belangrijke voedselbron voor insecten.
– Het terugkerend “knotten” zorgt ervoor dat de boom niet te groot wordt en zijn karakteristieke knot krijgt, waaraan de boom zijn naam dankt.
– In de knot ontstaat schuil- en nestgelegenheid voor vogels.
– Door verschillende knotbomen te plaatsen, ontstaat een variatie van verschillende bladeren, kleuren en perioden van bloei.
– Deze bomenrij langs de waterkant biedt verkoeling tijdens de warme zomers en vormt een mooie wandelroute voor passanten.
– De bomenrij vormt een natuurlijke geluid- en windwering, CO2 opslag en opvang van fijnstof.
– Het knotten wordt gedaan door de buurtbewoners zelf, onder begeleiding van het IVN.
– De wilgentenen kunnen in de buurt hergebruikt worden voor versterking van natuurlijke heggen en perken.
Er wordt gedacht aan twee soorten knotwilgen. De klassieke knotwilg (Alix Alba) en de Salix Alba Chermesina. Deze laatste knotwilg soort heeft kenmerkende rode takken.

Heb je nog niet gestemd?
breng hier je stem uit

Hartelijk dank voor jullie stem!
De GWL Groengroep

Publicatiedatum: 19 juni 2022

heb jij al gestemd?

Bij West Begroot zijn weer veel mooie initiatieven ingediend door bewoners ingediend, die een kans maken om uitgevoerd te worden. Bijvoorbeeld voor de openbare ruimte, bewoners-verbinding, educatie, groen en vergroening, verduurzaming en afval-oplossingen.
De groengroep op het GWL-terrein heeft in overleg met bestuur en omwonenden een plan ingediend voor het planten van knotwilgen aan de Waterleliegracht. Als het plan voldoende stemmen krijgt gaan bestuur en omwonenden opnieuw in overleg over plaatsing en formaat van de knotwilgen.

Nog niet gestemd?
Het kan nog tot zondag 28 november 12.00 uur met de persoonlijke code die je via de post hebt gekregen.
Het lijkt een open deur, maar toch: Hoe meer stemmen, des te groter de plannen een kans hebben om uitgevoerd te worden. En het is alleen al erg leuk en interessant om te zien hoeveel mooie projecten er zijn ingediend en daar mag je dan ook nog je voorkeuren voor uit spreken. Stemmen bij West Begroot is een feestje!

Publicatiedatum: 20 november 2022

verslag lebo

Ondanks de relatief kleine groep van 10 personen was het een levendige bijeenkomst met actuele onderwerpen.
Wat voorbij kwam was o.a de stand van zaken rond de herinrichting van het buurtbeheerhuisje. Deze is in een afrondende fase. Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Knotwilgen langs de Waterleliegracht was onderwerp vanwege de ontwikkelingen rondom het plan ingediend bij West Begroot 2023. Eind oktober is een tweede bijeenkomst gepland tussen GWL-koepelbestuur en de betreffende omliggende woonblokken 5, 6 en 7. De nieuwsbrief publiceerde hier al eerder over.
De Waterleliegracht kwam opnieuw aan de orde rondom het groenbeheer aldaar en het 3jaren-onderhoudsplan. Hiervoor wordt een groep samengesteld. Hier meer info.
Afronden van project heghoogtes: hiervoor moet de gemeente nog de laatste palen uit de heggen halen, zodat er daadwerkelijk op de beoogde nieuwe hoogte gesnoeid kan worden. (120cm voor algemene heggen / 140 cm voor heggen van privé tuinen). Het onderwerp ‘gevaarlijke situaties door slecht uitzicht op bepaalde hoeken door (te) hoge heggen’, komt opnieuw aan de orde als alles op de goede hoogte staat. Let wel: tuineigenaren zijn verplicht om hun heggen op tenminste 140 cm terug te snoeien, dat is een landelijke regel. Zie ook elders in deze nieuwsbrief het artikel ‘heggen snoeien’ met een verzoek hoekheggen terug te snoeien naar 120 cm.
Najaars-klussendag wordt dit jaar gecombineerd met de maandelijkse schoffel-zaterdag.
Uitwisseling ervaringen en know how tussen VvE’s: het bestuur heeft een lijst met namen en rugnummers van de verschillende VvE’s en bewonerscommissies. Na de bijeenkomst van mei dit jaar, zie hiervoor ook het verslag, is de lijst gemaild aan de bij het bestuur bekende voorzitters.
Laat altijd aan het bestuur weten als er een wisseling van voorzitter heeft plaats gevonden, zodat zij de lijst up to date kunnen houden.
Rattenoverlast: Dat is er op verschillende plekken op het terrein, in tuinen, kruipruimtes, en in huis. Een ieder wordt opgeroepen ratten-overlast te melden (redactie@), om te weten hoe groot het probleem is (incidenteel of manifest) en er zonodig een algemene actie kan volgen vanuit het koepelbestuur.
Toenemend snelverkeer op het terrein: Het is een steeds weerkerend onderwerp en bron van ergernis en (bijna) ongelukken. Aanspreken, handhaving en mor-meldingen kunnen werken. Bij de Waterleliegracht werd een telling gedaan: 40 x op 1 dag werd daar gemotoriseerd overheen gesjeesd. Meten is weten. En hoe nu verder. Er wordt ook contact gelegd met de ‘motorclub’.
Lees hier een eerder artikel over de ‘motorclub’.
Lees hier het volledige en officiële conceptverslag, met alle ins en outs.

Publicatiedatum: 6 november 2022

lebo

Leefbaarheidsoverleg (Lebo). Iedereen is welkom voor het uitwisselen van ideeën, wensen, klachten, zorgen omtrent de leefbaarheid op het Gwl-terrein.
Dinsdag 7 juni van 20.00 – 21.30 uur
adres Waterspiegelplein 58, in ouderenwoongroep blok 5
concept-verslag: LEBO maart 2022

Agendapunten: Naast de vaste punten worden o.a. ook de volgende onderwerpen besproken:
> informele bijeenkomst VvE’s en bewoners-/huurderscommissies mei 2022. Zie hiervoor ook het verslag
> GWL 25 jaar, 18 juni en 3 september
> berichten van de Groene Vingers met o.a een voorstel voor knotwilgen langs de Waterleliegracht
> acties n.a.v. de Schouw
> buurtbeheerhuisje stand van zaken

Publicatiedatum: 4 juni 2022