Menu

haksel-moment

Elke eerste zaterdag van de maand van half 2 tot half 3 worden gwl-takken gehakseld
(mits er te hakselen materiaal voorhanden is).

Deze circulatie van plantaardig materiaal, waartoe de hakselaar bijdraagt, is niet bestemd voor privé-tuinen of moestuinen, maar komt ten goede aan het algemene groen van het GWL-terrein.

data:
6 maart —– 13.30 – 14.30 uur
3 april —– 13.30 – 14.30 uur
1 mei —– 13.30 – 14.30 uur
5 juni —– 13.30 – 14.30 uur
3 juli —– 13.30 – 14.30 uur
7 augustus —– 13.30 – 14.30 uur
4 september —– 13.30 – 14.30 uur
2 oktober —– 13.30 – 14.30 uur

Het eerstvolgende haksel-moment
is zaterdag 1 mei van 13.30 – 14.30 uur

 

Publicatiedatum: 1 mei 2021

samen schoffelen

Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen en mogen we weer schoffelen,
o.l.v. hovenier Herman. Heb je zin, sluit je aan.
Het is gezellig, leerzaam en de resultaten worden zichtbaar.

data: 6 maart3 april
1 mei – 5 juni
3 juli – 7 augustus
4 september – 2 oktober
In de ochtend tussen 10-12.30 uur,
rondom Waterval-plein / Waterbaan
In de middag tussen 13-16.00 uur
rondom Waterspiegel-plein / Het Reve plantsoen.

HAKSELEN door de haksel-ploeg
op bovenstaande data
In de middag tussen 13.30-14.30 uur

 

Publicatiedatum: 1 mei 2021

uitslag peiling over haksel-moment

In de GWL-nieuwsbrief nr. 2 van dit jaar (07-02-2021) is er een peiling gedaan naar tijdstippen waarop GWL bewoners het gebruik van de haksel machine het minst storend vinden.

Hoewel de uitslag niet unaniem is blijkt er uit deze gegevens een duidelijke voorkeur te zijn voor hakselen op de zaterdag-middag. Op grond daarvan heeft het bestuur van de nutstuin-vereniging besloten om elke eerste zaterdag van de maand van half 2 tot half 3 te hakselen, uiteraard mits er te hakselen materiaal voorhanden is.

De data en tijden worden gemeld in de GWL nieuwsbrief en onder AGENDA op de website, en zullen op de prikborden van de huizenblokken worden gehangen. Zaterdag 6 maart is er gehakseld.
De eerstvolgende hakseldag is zaterdag 3 april van 13.30 – 14.30.

Welk snoeiafval
U kunt snoeiafval inleveren dat aan de volgende eisen voldoet: takken mogen hooguit vijf centimeter in doorsnede zijn. Dikker hout kan te zwaar zijn voor de hakselaar. Harde houtsoorten, zoals hout van fruitbomen en coniferen graag wat dunner, zacht hout, zoals wilgenhout, mag wat dikker. Lange stukken laten zich makkelijker hakselen dan korte, dus u hoeft het hout niet in te korten. Vers, vochtig hout hakselt ook makkelijker dan gedroogd hout, wat harder is. Bladeren en zijtakken mogen er gewoon aan blijven zitten. Dun materiaal, zoals bruidssluier, laat zich ook goed hakselen, maar knipsels van de ligusterheg zijn te fijn. Daar verslikt de machine zich in.
Waar inleveren: op de verzamelplaats achter het beheerdershuisje (zie foto hier onder).
Hakselmoment: (onderste foto) Een deel van de hakselploeg in actie: binnen een uur is er 2 kuub haksel ‘geoogst’!

Publicatiedatum: 6 maart 2021

wat is het beste haksel-moment? Een peiling voor omwonenden

Op het GWL terrein is een hakselaar aangeschaft om snoeihout te kunnen versnipperen tot mulch om te gebruiken voor de groenstroken op het openbare terrein en voor nutstuintjes en privé tuintjes op het GWL. Mulchen met houtsnippers is belangrijk om overmatige regenval te kunnen absorberen en beter bestand te zijn tegen droogteperiodes. Het zorgt ervoor dat we minder drinkwater hoeven te gebruiken in periodes van droogte. Dat past goed bij het milieuvriendelijke karakter van onze wijk.
De machine kan alleen bij het buurtbeheer-huisje gebruikt worden, aangezien het speciale elektra eisen vraagt.
Omdat we zo weinig mogelijk geluidsoverlast willen bezorgen aan bewoners willen we graag peilen op welke tijden het minst overlast wordt ervaren door omwonenden.
Er is inmiddels drie keer proefgedraaid.
De bedoeling is om maximaal één uur per keer gedurende het snoei seizoen maximaal één keer per maand te hakselen.

Peiling: waar gaat uw voorkeur naar uit?
Zaterdag halverwege de ochtend / Zaterdag halverwege de middag / Woensdagmiddag / Door de week aan het einde van de middag / door de week rond etenstijd.

Vul hier uw voorkeur in.

Publicatiedatum: 7 februari 2021

hakselaar

Sinds enige tijd beschikt de nutstuinvereniging over een stoere hakselaar, een apparaat om snoeihout in kleine stukjes te hakken, als strooisel voor in de tuin of om snoeiafval makkelijker te composteren. Uiteraard staat deze machine ten dienst van de gebruikers van de nutstuinen. Het gebruik van de hakselaar gaat het meest efficiënt als er in één keer een flinke hoeveelheid snoeihout verwerkt kan worden. Vandaar dat de tuinvereniging tuiniers, zowel nutstuiniers als GWL-terreinbewoners met een tuin ‘aan huis’, oproept om snoeiafval in te leveren op de verzamelplaats die we beschikbaar stellen achter het beheerdershuisje (zie foto). Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal die wordt aangeboden zullen we, voornamelijk op zaterdagen, de hakselaar laten draaien. Dat gebeurt op het veld bij het paard naast het beheerdershuisje. We proberen om niet langer te hakselen dan één uur per keer. Op 24 oktober jl. heeft de machine ruim twee uur staan draaien, en dat, zo beseffen we, is voor de omwonenden belastend.

U kunt snoeiafval inleveren dat aan de volgende eisen voldoet: takken mogen hooguit vijf centimeter in doorsnede zijn. Dikker hout kan te zwaar zijn voor de hakselaar. Harde houtsoorten, zoals hout van fruitbomen en coniferen graag wat dunner, zacht hout, zoals wilgenhout, mag wat dikker. Lange stukken laten zich makkelijker hakselen dan korte, dus u hoeft het hout niet in te korten. Vers, vochtig hout hakselt ook makkelijker dan gedroogd hout, wat harder is. Bladeren en zijtakken mogen er gewoon aan blijven zitten. Dun materiaal, zoals bruidssluier, laat zich ook goed hakselen, maar knipsels van de ligusterheg zijn te fijn. Daar verslikt de machine zich in.

De hakselaar is niet betaald met contributiegeld van de tuiniers. In het verleden heeft de vereniging van de gemeente een bedrag gekregen voor het onderhoud van de waterpompen op het GWL-terrein. Deze pompen zijn nooit in gebruik genomen vanwege de twijfelachtige kwaliteit van het water. Het geld, dat al geruime tijd op de rekening van de vereniging staat, mag worden gebruikt in het algemeen belang van het GWL-terrein, maar niet ten bate van individuele tuinders. De circulatie van plantaardig materiaal binnen het terrein, waartoe de hakselaar bijdraagt, komt naar mening van het verenigingsbestuur ten goede aan het GWL-terrein als geheel.

Publicatiedatum: 31 oktober 2020