Menu

feestelijke start: van afval naar oogst

Met het project ‘van afval naar oogst’ kunnen bewoners zich aanmelden om na 27 november mee te kunnen doen met inleveren van hun groente- en fruitafval.

Zondag 27 november van 14.00 – 16.00 uur
is hiervoor een feestelijk moment bij het buurtbeheerhuisje.
Geïnteresseerden krijgen er uitleg, een rondleiding, er is muziek, lekkers, een quiz en de mogelijkheid je op te geven.
meer info
alvast aanmelden