Menu

verslag lebo

Ondanks de relatief kleine groep van 10 personen was het een levendige bijeenkomst met actuele onderwerpen.
Wat voorbij kwam was o.a de stand van zaken rond de herinrichting van het buurtbeheerhuisje. Deze is in een afrondende fase. Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Knotwilgen langs de Waterleliegracht was onderwerp vanwege de ontwikkelingen rondom het plan ingediend bij West Begroot 2023. Eind oktober is een tweede bijeenkomst gepland tussen GWL-koepelbestuur en de betreffende omliggende woonblokken 5, 6 en 7. De nieuwsbrief publiceerde hier al eerder over.
De Waterleliegracht kwam opnieuw aan de orde rondom het groenbeheer aldaar en het 3jaren-onderhoudsplan. Hiervoor wordt een groep samengesteld. Hier meer info.
Afronden van project heghoogtes: hiervoor moet de gemeente nog de laatste palen uit de heggen halen, zodat er daadwerkelijk op de beoogde nieuwe hoogte gesnoeid kan worden. (120cm voor algemene heggen / 140 cm voor heggen van privé tuinen). Het onderwerp ‘gevaarlijke situaties door slecht uitzicht op bepaalde hoeken door (te) hoge heggen’, komt opnieuw aan de orde als alles op de goede hoogte staat. Let wel: tuineigenaren zijn verplicht om hun heggen op tenminste 140 cm terug te snoeien, dat is een landelijke regel. Zie ook elders in deze nieuwsbrief het artikel ‘heggen snoeien’ met een verzoek hoekheggen terug te snoeien naar 120 cm.
Najaars-klussendag wordt dit jaar gecombineerd met de maandelijkse schoffel-zaterdag.
Uitwisseling ervaringen en know how tussen VvE’s: het bestuur heeft een lijst met namen en rugnummers van de verschillende VvE’s en bewonerscommissies. Na de bijeenkomst van mei dit jaar, zie hiervoor ook het verslag, is de lijst gemaild aan de bij het bestuur bekende voorzitters.
Laat altijd aan het bestuur weten als er een wisseling van voorzitter heeft plaats gevonden, zodat zij de lijst up to date kunnen houden.
Rattenoverlast: Dat is er op verschillende plekken op het terrein, in tuinen, kruipruimtes, en in huis. Een ieder wordt opgeroepen ratten-overlast te melden (redactie@), om te weten hoe groot het probleem is (incidenteel of manifest) en er zonodig een algemene actie kan volgen vanuit het koepelbestuur.
Toenemend snelverkeer op het terrein: Het is een steeds weerkerend onderwerp en bron van ergernis en (bijna) ongelukken. Aanspreken, handhaving en mor-meldingen kunnen werken. Bij de Waterleliegracht werd een telling gedaan: 40 x op 1 dag werd daar gemotoriseerd overheen gesjeesd. Meten is weten. En hoe nu verder. Er wordt ook contact gelegd met de ‘motorclub’.
Lees hier een eerder artikel over de ‘motorclub’.
Lees hier het volledige en officiële conceptverslag, met alle ins en outs.