Menu

bewonersbijeenkomst KNOTWILGEN voor WestBegroot

Bewonersbijeenkomst knotwilgen plan voor West begroot
Dinsdag 28 juni vond er een bewonersbijeenkomst plaats over het knotwilgenplan voor de Waterleliegracht, georganiseerd door de groengroep (zie hiervoor het plan in de vorige nieuwsbrief).
Uitgenodigd waren omwonenden van de gracht in kwestie. De werkgroep groen is gewend om alle “groen ideeën” uitgebreid en vooraf te bespreken met omwonenden, maar hier liep het anders. Vanwege de deadline van West begroot bleek er uiteindelijk onvoldoende tijd om met de omwonenden van de Waterleliegracht om tafel te gaan. Na de presentatie op het leefbaarheidsoverleg en de publicatie in nieuwsbrief, ging het plan online. De groengroep verontschuldigde zich hiervoor en begreep de ontstane consternatie bij de direct betrokkenen. Een reeds geplande bijeenkomst in juli werd om die reden vervroegd tot de genoemde dinsdagavond, om zo snel mogelijk met hen te overleggen. LEES HIER het hele verslag van de bijeenkomst.