Menu

STEM VOOR: knotwilgen langs de Waterleliegracht

Elk jaar organiseert de Gemeente Amsterdam het zogenaamde “Westbegroot”. Een initiatief van de gemeente waar bewoners ideeën kunnen aandragen voor verbetering van hun buurt.
De GWL Groengroep ziet dit als een mooi moment om budget te vragen voor knotwilgen langs de Watersleliegracht. 

> Om een kans te krijgen moet het plan nu eerst 50 keer ‘geliked’ worden.
> Na 4 juli gaat de gemeente alle plannen met meer dan 50 likes bekijken en toetsen op haalbaarheid.
> Alle ingediende en goedgekeurde plannen worden van 31 oktober tot 28 november aan alle Amsterdammers in West voorgelegd om op te stemmen.
> 1 december wordt bekend welke plannen het gehaald hebben.

Om het plan nu goedgekeurd te krijgen, moet er dus gestemd worden!
breng hier je stem uit

extra toelichting:
– De wilg is een inheemse boom die vaak ter versterking van de bodem langs waterkanten geplant wordt.
– De wilg is één van de eerste inheemse lentebloeiers. In het voorjaar zijn de bloemen “wilgenkatjes” een belangrijke voedselbron voor insecten.
– Het terugkerend “knotten” zorgt ervoor dat de boom niet te groot wordt en zijn karakteristieke knot krijgt, waaraan de boom zijn naam dankt.
– In de knot ontstaat schuil- en nestgelegenheid voor vogels.
– Door verschillende knotbomen te plaatsen, ontstaat een variatie van verschillende bladeren, kleuren en perioden van bloei.
– Deze bomenrij langs de waterkant biedt verkoeling tijdens de warme zomers en vormt een mooie wandelroute voor passanten.
– De bomenrij vormt een natuurlijke geluid- en windwering, CO2 opslag en opvang van fijnstof.
– Het knotten wordt gedaan door de buurtbewoners zelf, onder begeleiding van het IVN.
– De wilgentenen kunnen in de buurt hergebruikt worden voor versterking van natuurlijke heggen en perken.
Er wordt gedacht aan twee soorten knotwilgen. De klassieke knotwilg (Alix Alba) en de Salix Alba Chermesina. Deze laatste knotwilg soort heeft kenmerkende rode takken.

Heb je nog niet gestemd?
breng hier je stem uit

Hartelijk dank voor jullie stem!
De GWL Groengroep