Menu

lebo

Leefbaarheidsoverleg (Lebo). Iedereen is welkom voor het uitwisselen van ideeën, wensen, klachten, zorgen omtrent de leefbaarheid op het Gwl-terrein.
Dinsdag 7 juni van 20.00 – 21.30 uur
adres Waterspiegelplein 58, in ouderenwoongroep blok 5
concept-verslag: LEBO maart 2022

Agendapunten: Naast de vaste punten worden o.a. ook de volgende onderwerpen besproken:
> informele bijeenkomst VvE’s en bewoners-/huurderscommissies mei 2022. Zie hiervoor ook het verslag
> GWL 25 jaar, 18 juni en 3 september
> berichten van de Groene Vingers met o.a een voorstel voor knotwilgen langs de Waterleliegracht
> acties n.a.v. de Schouw
> buurtbeheerhuisje stand van zaken