Menu

gluren kan op 18 juni

Een feestelijk onderdeel op 18 juni! Hoe ziet de woning van andere mensen op het GWL-terrein eruit? Welke keuzes hebben architecten gemaakt? Hoe hebben de bewoners zelf hun huis ingedeeld? Stel je huis open en gluur bij anderen. We verzamelen bij de fontein bij het buurtbeheerhuisje en gaan dan naar gebouw 5 en bekijken daarna met maximaal 8-10 personen elkaars woningen. Voor opgave: mail naar Mavi  en vermeld je adres, het blok waarin je woont en je telefoonnummer. We nemen dan contact met je op.