Menu

hoe gaat het met de bijen op het dak?

Imker Peter doet verslag:
Winter –
Afgelopen winter was het spannend met de harde wind (windkracht 10) op het dak van Blok 1. Om de grootste wind te blokkeren staat er een scherm, maar tijdens de storm knapte er een touw en waaide het dak van de bijenkast! Samen met onderbuurvrouw Ineke is het bijendak tijdens de storm teruggeplaatst en met stenen verzwaard. Dat was best spannend. De bijendames (de bijenheren leggen het loodje in de herfst) hebben er geen schade van ondervonden.
Lente – Nu de lente weer is aangebroken wordt er volop gevlogen om stuifmeel en nectar binnen te halen. De koningin legt nu ongeveer 2.000 eitjes per dag en na 14 dagen kruipen de jonge werksters uit hun cellen. Je kunt je voorstellen dat het aantal bijen in de kast explosief groeit.
Zwermen – Begin mei puilt de kast uit van de bijen. Wellicht gaan de bijen in de komende weken “zwermen”. Dat is het moment waarbij de oude koningin met een flink deel van haar volk een nieuw onderkomen gaat zoeken. Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. In de tussentijd gaan bijenverkenners op zoek naar een nieuw permanent ‘huis’.
Niet gevaarlijk – Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om je te steken. Ze zijn alleen op doorreis. Zie je een zwerm (hangen) op of rond het GWL terrein, bel dan Peter: 06 557 556 37 of Carol 06 294 360 80.
Dan komen we de zwerm scheppen en nemen het volkje mee om in een nieuwe bijenkast onder te brengen.