Menu

het heeft de koning behaagd…

om Arendje (Aty) Jansen een koninklijke onderscheiding te geven voor al het vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen jaren heeft verricht. De burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zal het lintje opspelden op dinsdag 26 april, in het concertgebouw, ergens tussen 12.30 en 13.45 uur…
Dit was een deel van de email die haar partner Pieter aan familie en vrienden stuurde en afsloot met: Tot die tijd: geheim houden, Aty weet van niets.

Aty werd om de tuin geleid en zat ineens op de voorste rij in het concert-gebouw, wat geen lunchconcert bleek te zijn, en begreep dat hier iets bijzonders ging gebeuren toen ze op het podium een soort schildersezel zag staan met tientallen ‘lintjes’.
Vriendin en buurvrouw Paula was initiatiefnemer voor deze koninklijke blijk van waardering en erkenning van haar betekenis voor het vak verpleegkunde en het vrijwilligerswerk dat Aty al jaren met zeer veel liefde, passie en als vanzelfsprekend doet.
Een dag later, vraagt Aty zich af of het niet te veel eer is om geïnterviewd te worden voor de Gwl-nieuwsbrief. Ik vind het bij het leven horen om je maatschappelijk en als vrijwilliger in te zetten, okay toegegeven, het is soms wel eens wat veel, maar ik word er ook blij van.
Aty is eerder onder de indruk van het werk dat de andere gedecoreerden verzet hebben en dat is weer hoe zij verbindt.

Zo vertelt zij met genoegen en veel waardering het nieuws dat Nora Aamour en Darifa Benhadhoum, van de Stichting Samen Sterk Vrouwen West dit jaar ook gedecoreerd zijn met een onderscheiding. Deze twee actieve vrouwen uit de Staatsliedenbuurt zetten zich al jaren in voor én met een zeer diverse groep vrouwen, om elkaar in kracht te zetten en het beste uit hun leven te leren halen. 
Aty heeft geleerd om aan te pakken in het leven en wist wat het belang was van onderwijs, het uitoefenen van een vak en economische zelfstandigheid. Je leerde een vak en als je dat in je vingers had, dan werd je wat. En dat gebeurde. Aty bleef zich ontwikkelen en scholen, en werd o.a. opleidingsmanager. Ze ontwikkelde niet alleen het vak, maar gaf het ook mede vorm, en was een autoriteit op het gebied van Leven Lang Leren. Bij haar pensionering is er een prijs in het leven geroepen die haar naam draagt en iedere 2 jaar is uitgereikt aan verpleegkundigen die zich net als Aty bijzonder inzetten voor hardnekkige zorgvragen en problemen uit de praktijk proberen te verhelderen en op te lossen, de Arendje Jansen-prijs voor Leven Lang Leren.

Aty heeft zich onder meer ook ingezet voor de beroepsvereniging voor Supervisoren en Coaches, is spin in het web bij boeddhistisch centrum Rigpa, bij stichting Roze Buddyzorg, als secretaris en mantelzorger in Woongroep de Waterspiegel en als actief lid van het EHBO-team (Eerste hulp bij Ongenoegen) van de stichting LVGO, voor woongroepen van 50-plus. Aty opereert altijd vanuit betrokkenheid, en put zowel uit eigen (woongroep) ervaringen, alsook uit haar actieve en professionele leven.

Voordat Aty de decoratie opgespeld kreeg eindigde burgemeester Halsema met: ‘Waar u bent worden bergen verzet, is het gezellig, worden er diepe gesprekken gevoerd en wordt er nog steeds geleerd, want dat gaat volgens u het hele leven door…’
Telefoon, Facebook en Linked-in, er wordt van alle kanten instemmend en met waardering gereageerd.