Menu

LEBO 15 maart en schouw

LEBO (Leefbaarheids Overleg) Dinsdag 15 maart 2022, 20.00 – 21.30 uur
Locatie: vergaderruimte Blok 5
Waterspiegelplein 58 (woongroep ouderen)

Vanuit de koepelvereniging: Op dinsdagavond 15 maart is er weer Leefbaarheidsoverleg in de Algemene ruimte van de Woongroep voor ouderen, Waterspiegelplein 58. Het LEBO waakt over het schoon, heel en veilig van het terrein en wordt voorgezeten door Marjo Kroese, de voorzitter van de Koepelvereniging. Hassan, de buurtbeheerder is er ook altijd bij. Klachten over het terrein of ideeën om de buurt te verbeteren worden in het LEBO besproken. Sommige mensen zitten namens hun blok in het LEBO, anderen komen op eigen titel. Het mag alle twee. Heb je bespreekpunten voor het LEBO laat dat dan bij voorkeur vooraf weten aan Marjo Kroese.
Hardnekkige klachten bespreken we medio april met de gemeente en de politie tijdens een schouw.

download/bekijk AGENDA Lebo 15 maart 2022
download/bekijk Concept verslag Lebo 14 december