Menu

nieuwsbrief en website: tevredenheid, afschuw en punten van verbetering

Vanwege de broodnodige verbetering van nieuwsbrief en website vroegen we jullie als abonnees van de nieuwsbrief om meningen, over de verschillende aspecten, zoals het belang en de lengte van de nieuwsbrief en wat er gemist wordt. Over de website wilden we meningen horen over gebruiksvriendelijkheid en indeling, over wat je er zoekt en hoe vaak en wat je mist.
Honderdtien (110) lezers vulden de enquete in! Veel dank hiervoor.
Wat jullie er allemaal van vinden? Hieronder een samenvatting van de uitkomst en her&der ook toelichtingen van onze kant. Hopelijk is deze enquête ook goed voor meer participatie. Stuur berichten naar de nieuwsbrief, stel je vragen, kom met ideeën, dan kunnen wij ermee aan de slag en wordt de nieuwsbrief interessanter, leuker, diverser en nog meer van ons wijkje rond de waterpomp.

NIEUWSBRIEF
wensen / aandachtspunten:
Bewoners-verhalen Er is opvallend veel belangstelling getoond voor (meer) rouw- en trouw, geboorte en feest, nieuwe bewoners, interviews met buren.
Goed nieuws: Buurtbewoner BuurBer (zij schreef al eerder over een meegelopen rondleiding op het Gwl-terrein en over het grijswater-systeem) gaat interviews doen, bij de Gwl-bewoners en -ondernemers. Wil jij ook geïnterviewd worden of heb je ideeën, laat het weten.
Voor berichten over rouw en trouw, geboorten, nieuwe bewoners, kinderen op Gwl, zijn we mede afhankelijk van jullie input of contactgegevens: laat het ons weten, we horen het graag.
Leesbaarheid / functionaliteit / opmaak
Voor een deel zijn bovenstaande items ook de reden dat we naar ‘nieuw en fris’ gaan met nieuwsbrief en website: de huidige indelingen zijn niet meer van deze tijd en niet meer geschikt voor smartphones en tablet.
De leesbaarheid, functionaliteit en opmaak gaan dus per definitie verbeterd worden.
Info over buurten rondom het Gwl
Daarvoor schrijven we soms, of we verwijzen er naar, als er een speciale reden is, verder verwijzen we naar de bestaande informatiebronnen zoals De Staatskrant, Het Parool, Vrienden van het Westerpark en Stadsdorp Westerpark.
Uitwisselen / interactief kunnen reageren / niet hoeven wachten tot de volgende nieuwsbrief
Dit is ooit geprobeerd, maar mislukt, want er bleek geen belangstelling. De optie is verwijderd. Inmiddels hebben we app-groepen, twitter, de interactieve Nextdoor-website en social media. Wellicht is er belangstelling voor een Gwl-page op facebook… of anders, zet het op en laat het ons vooral weten.
We gaan de interactiviteit ook bespreken met professionals en advies daarover vragen.
Privacy: we gaan ons nog uitgebreid laten informeren over de privacy-aspecten, in (concept)-notulen die openbaar op de website staan en de (aanmeldings)gegevens van de abonnees.
Automatische vertaling’ opties: ook hier gaan we ons laten informeren, hoe belangrijk is het, wat kost het, wat is de kwaliteit van de automatische vertalingen.
Meer artikelen over duurzaamheid, maar een enkeling wil soms wel wat minder artikelen over ‘groen’.

WEBSITE
De enquete heeft alleen al zin gehad voor de nieuwsbrief-lezers die niet wisten dat het Gwl-terrein ook een website heeft!
Met een regelmaat wordt er in de nieuwsbrief verwezen naar de website, middels een link: dan beland je ergens op de website. Je kunt ook naar www.gwl-terrein.nl, dan kom je op de home-pagina en kies je voor de knop ‘bewoners’. Je kunt daar werkelijk alles vinden, van de eerste nieuwsbrieven, tot technische informatie, van foto-reportages en films tot visie en duurzaamheid rond de ontwikkeling van het Gwl-terrein, de betrokken architecten en wethouders, de jongste bewoners en overleden Gwl-ers. Via het zoekvenster kun je i.p. alles terug vinden. Ook studenten architectuur, bouwkunde, duurzaamheid en watermanagement, in binnen- en buitenland weten de site te vinden en te raadplegen en vragen via de site een rondleiding op het terrein aan.
Archief-functie: De website heeft een belangrijke archief-functie. Alle actuele dingen vind je in de nieuwsbrief. Ook all nieuwsbrieven worden gearchiveerd.
De overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid op de website scoort niet hoog en dat is een understatement. Ook hier geldt: dat is een van de redenen voor ‘nieuw en fris’, daar wordt dus hard aan gewerkt en sterk verbeterd.
Wat jullie missen:
– info / discussie over de verschillende woonblokken:
Daarvoor moeten we verwijzen naar jullie eigen communicatie-kanalen, voor huurders: via woningbouwvereniging en huurders-commissie. Voor eigenaren: via VVE’s. Hoe jullie communiceren of als je je afvraagt hoe je beter zou kunnen communiceren in het gebouw of woonblok, deel het in de nieuwsbrief en/of op het leefbaarheid-overleg (Lebo). Dat geldt ook voor onderstaande:
– info / discussie over onderhuur, long-stay en short-stay, het zijn belangrijke onderwerpen, want heeft ook invloed op de sociale samenhang van de buurt en alle aspecten van duurzaamheid op het Gwl-terrein. Het leeft in alle woonblokken, maar hoe kunnen we hier mee omgaan, regels formuleren, hoe kunnen de eigenaren en vve’s van elkaar leren en hoe kunnen huurders van de woningbouw-verenigingen zich hierin opstellen.
Deel het in de nieuwsbrief en/of op het leefbaarheid-overleg (Lebo).
– datering: onder elk gevonden artikel op de website staat altijd een datum van publicatie

Bekijk hier de uitslag en grafieken van enquête.
Het proces van voorbereiding naar ‘nieuw en fris’ alsook toegesneden op de huidige digitale mogelijkheden en toekomstbestendigheid is ingezet. Wordt vervolgd.