Menu

een gezond&open 2022 gewenst

Een nieuwjaar met nieuwe kansen: 17 februari 2022 zijn alle Gwl-bewoners uitgenodigd voor een uitgestelde nieuwjaarsreceptie, gecombineerd met een open gesprek rondom de plannen en wensen GWL 2030. Noteer deze datum alvast in de nieuwe agenda. We zien elkaar!