Menu

bericht van de wijkagent

Over boodschappendienst Picnic – Ik heb contact gehad met het management van Picnic en goede afspraken gemaakt. Als bewoners toch nog zien dat er over het terrein gereden wordt svp registratienummer van de kar aan mij doorgeven.

Sluit alles goed af bij afwezigheidIk adviseer alle bewoners rondom deze donkere dagen als u weg bent te zorgen dat alles goed afgesloten is, ramen dicht zijn en een of meerdere tijdklokken aan te sluiten met een begin en eindtijd.

Rest mij een ieder een heel gelukkig en gezond 2022 te wensen.
Cees Venderbos wijkagent GWL terrein.