Menu

Lebo: dinsdag 14 dec 20.00 – 21.30

Marjo Kroese, namens het Gwl-Koepelbestuur:
Voor de mensen die ook bij de laatste ALV aanwezig waren; zoals je zult zien, laten we op het Lebo een aantal punten terugkomen die ook op de ALV besproken zijn, om zoveel mogelijk mensen van de stand van zaken op het GWL-terrein op de hoogte te stellen. Daarom hebben we dat punt als laatste gepland, zodat mensen die daarover al gehoord hebben tijdens de ALV, de vergadering kunnen verlaten.

We vergaderen digitaal, ervan uitgaande dat ook op 14 december dezelfde Corona regels gelden als nu.
Heb je nog geen code ontvangen om deel te kunnen nemen, vraag het dan hier aan.

Hoewel natuurlijk minder gezellig, hopen we toch dat jullie in grote getale aanwezig zijn!
Groet en graag tot ziens op 14 december,

Bekijk hier AGENDA Lebo 14 december 2021
Bekijk hier CONCEPT VERSLAG vorige LEBO 21 September 2021