Menu

verse discussies en brood

Voor de één is het super leuk en gezellig, de bakkerskar die op een zaterdag verschijnt op het plein bij de fontein, midden op het Gwl-terrein. De ander stoort zich er aan/heeft er moeite mee, want gemotoriseerd verkeer is hier niet toegestaan. Klopt! Daarvoor moet in ieder geval een vergunning aangevraagd worden. Het onderwerp is ook bij het Lebo ingebracht. En zo is nu de standplaats van de broodkar bij het voetbalveldje. Een meisje komt huppelend brood-boodschappen halen en de volgende buur komt ook al aangelopen…