Menu

leefbaarheidsoverleg, een volle bak

Dinsdag 21 september was weer de eerste Lebo (leefbaarheidsoverleg) sinds lange tijd (i.v.m. corona) in de vergaderzaal van blok 5. Het was een goed gevulde ruimte met 23 aanwezigen, zodat er zelfs een tweede rij ontstond. Opmerkelijk: veel bewoners van het eerste uur en alle aanwezigen tonen zich zeer betrokken bij ons terrein en de buurt.
Voorzitter Marjo Kroese heet iedereen welkom en meldt voor de goede orde dat alles in deze vergadering wat het terrein betreft, ter sprake kan komen.
Er zijn twee extra agenda punten – het verslag van de ‘motorclub’ en het veldje bij het paard.
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen van het vorige Lebo:
a. Welkomstbrief – Er is een nieuwe  brief opgesteld ter verwelkoming van nieuwe bewoners, die ook in het Engels vertaald zal worden (red: zie ook deze nieuwsbrief in de linkerkolom)
b. AED – Een vraag om wat helderheid over de AED en het gebruik daarvan: Er zijn 23 mensen in deze omgeving, die worden verwittigd na een 112 melding dat er iemand hun hulp nodig heeft. Op de Gwl-website hierover meer info en uitleg en op Hartslagnu.nl
Het groenbeheerplan – Het is gebaseerd op het masterplan en geschreven met inbreng van alle belanghebbende groepen op dit terrein. Aan de orde komen bijv. de heghoogte, de fruitbomen, nutstuinen, de gracht en het maaibeleid.
Duidelijk is dat er een betere samenwerking moet zijn met de gemeente met heldere afspraken over ieders verantwoordelijkheden. Eerste aanzet hiertoe was het bezoek op 3 juli j.l. van Carolien de Heer (portefeuillehouder GROEN van Stadsdeel West). Verder zullen Groene Vingers en Buurtgroen 020 dit terrein bijstaan in overleg met de gemeente.
Het GWL terrein wordt “geroemd” als voorbeeld van de groenvisie van de gemeente Amsterdam vanwege de samenwerking tussen en verantwoording van bewoners voor het groen, de duurzaamheid en de sociale cohesie.
Buurtbeheer – Onze buurtbeheerder Hassan Ziani werkt zowel hier als op de kinderboerderij in de Pijp. Fijn is dat hij flexibel is met zijn uren, zodat hij bijvoorbeeld aanwezig is bij dit Lebo of de burendag. De uren-invulling en mogelijkheden daarbinnen worden zo nodig in de ALV van dit najaar geëvalueerd.
Hassan heeft wel het dringende verzoek, hem vanaf nu over GWL kwesties alleen te bellen op die dagen dat hij voor GWL werkt (maandag en donderdag: van 09.00 – 15.00 uur / vrijdag: 09.00 – 13.00 uur. (red: zie bereikbaarheid buurtbeheer in de smalle kolom van deze nieuwsbrief)
GWL in 2030 – socialer, groener en duurzamer. In de ALV van dit najaar wordt de ‘houtskoolschets’ besproken die is gemaakt op basis van de ingeleverde enquêtes. Gedacht wordt om later een grotere bijeenkomst te organiseren om meer mensen hierbij te betrekken.
De motorclub – Niet een rondrazend groepje, maar wel een groep die pogingen doet om dit terrein inderdaad scooter-vrij en dus veiliger te houden. De wijkagent helpt hier graag aan mee en vraagt waar mogelijk hem het kentekennummer van de overtreder te melden, zodat hij contact kan opnemen (praatje maken) met de eigenaar. Verder wordt er gekeken naar de doorgangen, nieuwe borden, plekken waar scooters makkelijk geparkeerd zouden kunnen worden en andere oplossingen. Verdere informatie en mogelijkheid tot inbreng volgt.
Speelveldje bij het Paard – Er wordt opgemerkt dat steeds meer hondenbezitters met hond zich daar verzamelen, gevraagd wordt om er rekening mee te houden dat kinderen hier in alle opzichten veilig kunnen spelen.

De conceptnotulen van het Lebo zijn binnenkort hier op de website te vinden en in de volgende nieuwsbrief beschikbaar.