Menu

egels zijn net Amsterdammers

EGELS OP HET GWL? Afgelopen weekend was het egelweekend en tijdens de rondleiding op burendag kwam de vraag of er op het GWL terrein ook egels zijn? Met de diverse tuinen en groen is het heel goed mogelijk. Uit tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt dat de egelpopulatie in Nederland sinds 1994 met 67% is afgenomen naar nog geen 2500 tellingen vorig jaar. Sommige jaren neemt de egelpopulatie iets toe, maar over het geheel is een afname te zien. De verstedelijking, het verdwijnen van natuurlijk leefgebied en de druk van roofdieren in natuurgebieden spelen daar een rol in en ook droge zomers kunnen in sommige jaren hebben gezorgd voor een minder succesvolle voortplanting.
Enkele weetjes:
-een baby egel heeft ongeveer 100 stekels, een volwassen egel tussen de 7000-8000
-egels houden een winterslaap van oktober/november tot april/mei.
-Ze slapen niet de hele winter. In zachte winters zijn er nog insecten en slakken te vinden en verlaten ze hun winterhol om op rooftocht te gaan.
-Is er een egel in de tuin dan is de kans groot dat je ‘m vaker ziet, ze hebben vaak een vaste route in hun zoektocht naar voedsel.
-een egel kan per nacht tot (40) slakken, spinnen of regenwormen eten.
En, egels zijn net Amsterdammers: goede woonruimte is zeer welkom. Voor egels betekent dit dat het huisje zowel vocht- als windvrij is. Het is eenvoudig zelf te maken, zet het huis op een rustige plek met voldoende bodembegroeiing en vul het voor de helft met bladeren. Om rotting te voorkomen zet je het huis op een of meerdere tegels. (op internet zijn veel voorbeelden te vinden, daar komt ook onderstaande foto vandaan)
Weet jij meer over het egel-leven of op het GWL-terrein: laat het ons weten: redactie@gwl-terrein.nl