Menu

Lebo weer live

Dinsdag 21 september 20-21.30 uur is er weer een LEBO, als vanouds live in de vergaderruimte van Blok5, Waterspiegelplein 58.

De agenda
1. Welkom en voorstelrondje
2. Agenda wijzigingen./aanvullingen
3. Concept-verslag van Lebo 22 juni j.l.
4. Groenbeheerplan, stand van zaken (en in dat kader verslag bezoek stadsdeelbestuurder Carolien de Heer)
5. Buurtbeheer, Hassan en ervaringen tot nu toe met veranderde werktijden
6. Burendag 23 september
7. GWL 2030
8. Rondvraag 

hier concept-notulen 22juni