Menu

veranderingen rond buurtbeheer

Bericht van het Koepelbestuur:
Soms gaan de ontwikkelingen sneller dan verwacht. Dat is nu het geval rond onze buurtbeheerder Hassan. Daarbij is voor iedereen die niet bij de laatste drie ALV’s aanwezig is geweest wat uitleg nodig. Daarom hieronder een wat lange inleiding:
Wat aan de veranderingen vooraf ging
Op de najaars ALV van 2020 heeft het bestuur van de GWL koepelvereniging ter sprake gebracht, dat onze uitgaven hoger zijn dan onze inkomsten. Omdat de uitgaven vooral zitten in het contract met welzijnsorganisatie Combiwel inzake onze buurtbeheerder Hassan Ziani, hebben we voorgesteld om met elkaar te bekijken wat de mogelijkheden zijn om die kosten eventueel te verlagen, dan wel de inkomsten te verhogen.
Tegelijkertijd speelt het project ‘GWL 2030’, waarin we met alle bewoners willen bekijken hoe het GWL-terrein nog groener, duurzamer en socialer kan. Daarbij speelt ook de vraag naar de rol en de mate van de inzet van buurtbeheer. Op dit moment, tot eind augustus dit jaar, bespreken alle VvE’s en huurcommissies in de verschillende blokken dit vraagstuk. Eind dit jaar, in de najaars ALV, zullen we aan hand van de uitkomsten van die gesprekken met elkaar besluiten hoe we GWL 2030 nader invulling gaan geven en welke rol en inzet de buurtbeheerder daarin heeft.
Dit hebben we uiteraard ook besproken met Combiwel en Hassan Ziani; wij sluiten per jaar een contract af en als op basis van het besluit van de najaars ALV de uren van Hassan verminderd zouden worden, horen zij dat vanzelfsprekend heel tijdig te weten. Het punt is alleen, dat we nu nog niet weten wat het besluit zal zijn. Dat maakte de situatie voor Hassan op het terrein onzeker. Voor hem en Combiwel was dat een reden om te kijken naar mogelijkheden voor aanvullend werk. We zijn er daarbij even van uitgegaan, dat de uren van Hassan verminderd zouden gaan worden naar 16 uur, om met Combiwel en Hassan naar een mogelijk noodzakelijke oplossing te kunnen zoeken voor volgend jaar.
Twee deeltijdbanen
Die oplossing deed zich veel eerder dan gedacht voor in de vorm van een deeltijdbaan als klussenman op de kinderboerderij in de Pijp. Daar kan Hassan per 1 juli aan de slag voor 14 uur. Dat aanbod heeft Hassan inmiddels geaccepteerd. Dat betekent dat hij vanaf 1 juli twee deeltijdbanen heeft, beide voor zijn werkgever Combiwel; bij de kinderboerderij als klussenman voor 14 uur en op het GWL terrein als buurtbeheerder voor 16 uur. In totaal heeft hij hiermee werk voor 30 uur per week, 3 uur meer dan hij tot nu toe had.
Aanwezigheid van Hassan op het GWL terrein
In deze nieuwe situatie zal het even zoeken zijn wat voor Hassan en de bewoners van het GWL terrein handig is wat betreft de aanwezigheid van en het contact met Hassan. Hassan heeft de wens uitgesproken daarin wat flexibel te kunnen zijn, afhankelijk van de drukte op een van de beide locaties. Combiwel is daarmee akkoord.
We gaan nu voorlopig uit van aanwezigheid op het GWL:
maandag en donderdag: 09.00 – 15.00 uur
vrijdag
: 9.00-13.00 uur
Na een half jaar bespreken we of dit werkbaar is en voor bewoners duidelijk.
We zullen Hassan dus 11 uur minder op het terrein zien. Dat zal wennen zijn. Anderzijds zijn we blij voor hem dat Combiwel hem een andere deeltijdbaan heeft kunnen aanbieden.
Hassan is tevreden over deze gang van zaken, maar ga gerust eens langs om het hem zelf te vragen!