Menu

verlies bij de gashouder-bijen

Het zwerm-seizoen is weer begonnen. Zeven jaar lang leidde dat tot zwerm-activiteiten in de gashouder, activiteiten van imkers met korven, en spectaculaire hulpacties van toevallige hoogwerkers in de buurt, die gevraagd werden even bij die bepaalde boom omhoog te gaan met imker en attributen. Gwl-buren werden betrokken en gevraagd voor participatie en een aantal werden actief bij de bijen, onder leiding van imker Ina Stoeten c.s.
Er zijn veel (voorstadia van) zwermen gespot, gemeld via de zwermwacht-app, opgevangen in een korf, welke bij natuurbijen-imkers zoemend zijn afgeleverd en een nieuw thuis vonden. In de nieuwsbrief is er met een regelmaat over geschreven (zin om terug te lezen? zie gwl-nieuwsbrief.nl > zoekvenster: ‘bijen’ of ‘gashouderbijen’)
Omslag moment
In de gashouder is het nu echter akelig stil. Er wordt niet veel gevlogen, er wordt overdag niet met zwermen (‘baarden’) op de kasten gehangen, er zijn geen activiteiten van imkers met korven…
Wat is er gaande? In februari constateerde Ina al afgenomen activiteit bij vier van de vijf kasten en in april bleek alleen het bijenvolk Alert in de meest rechtse kast nog gezond en wel.
Te kort aan voedsel? te veel bijen? of?
Lees hier het bericht van Ina Stoeten over de constateringen en mogelijke oorzaken van het verlies van de bijen,
én hoe het verder gaat met het hoeden en imkeren van de gashouder-bijen.