Menu

maaien? maximaal 2x per seizoen

In de vorige nieuwsbrief stond er een PLEIDOOI van ‘GROENE VINGERS’ voor een ander gemeentelijk maai-beleid met meer behoud van biodiversiteit. Het pleidooi kwam van een enkele bewoner en de Gwl-groengroep Groene Vingers.
Met een enquete kon de GWL-bewoner zich ook uitspreken:
De gemeente mag maximaal twee keer per seizoen maaien, zodat de biodiversiteit op het GWL toeneemt.
Uitslag: Van de 40 respondenten was 97,5 % het eens met deze stelling.
En hoe nu verder: Het Gwl-koepelbestuur gaat in overleg met de gemeente. Geen eenvoudige opdracht vanwege versnipperde verantwoordelijkheden, waar zelfs de gemeente in verdwaald. In ieder geval wordt onderdeel van het beheersplan groen wat de basis is voor het gesprek met de gemeente.