Menu

g(r)ashouder en toiletgebouwen in westerpark

De Vrienden van het Westerpark behartigen de bewoners-belangen van het Westerpark. Ze overleggen en onderhandelen met belanghebbenden en gemeenteraad over o.a de juiste cijfers en definities over festivaldagen, (geluids)overlast, schade aan en gevaar in en om het park. Een van de belanghebbende ondernemers is Duncan Stuttenheim van Westergas BV, die kortgeleden via AT5 onverwachte nieuwe plannen kenbaar maakte.

De Vrienden van het Westerpark hierover:
Duncan Stutterheim van de Westergas BV wist deze week vriend en vijand te verrassen met zijn plannen voor de Gashouder. Voor ons werden de plannen totaal onverwacht gelanceerd op AT5. De Gashouder moet een ombouw krijgen en wordt een muziektheater dat plaats biedt aan 3500 bezoekers. Hoewel we de afgelopen jaren in de Programmaraad regelmatig met Duncan Stutterheim om tafel hebben gezeten vond hij het niet nodig ons als goede buurman op de hoogte te brengen.
De aandacht wordt natuurlijk getrokken door het ontwerp (op Twitter al de Grashouder genoemd). Het gebouw is een Rijksmonument en het is de vraag of Monumenten en Archeologie hiermee akkoord gaat.
En de angel zit natuurlijk in die 3500 mensen die het hele jaar door extra het park in en uit moeten. Hoe voorkom je (nog meer) overlast, parkeerdruk en toeterende taxi’s? Waren we niet juist bezig met het Westerpark in balans brengen?
De Vrienden willen eerst goed worden voorgelicht over de plannen. Daarna beraden we ons op een vervolg. Lees hier onze reactie op de plannen.
(foto onder: voorbeeld van de visuele planvorming / AT5)

Ander actueel item: de toiletgebouwen in het Westerpark.
De Vrienden hierover:
Het (toilet)gebouwtje bij de tennisbaan is alweer een hele tijd gesloten. Dat leidt tot veel wildplassen en poepen in het park. Om de vele parkbezoekers tegemoet te komen zijn er door het stadsdeel op drie plekken Dixies neergezet.
De Vrienden van het Westerpark willen dat het toiletgebouw weer opengaat met een goede beheerder. We zullen deelnemen in de jury voor de maatschappelijke tender die door het stadsdeel wordt uitgeschreven.
Bekijk hier het item op AT5