Menu

AT5 filmend en interviewend op GWL

AT5, kwam naar het GWL-terrein om te kijken en horen hoe hier natuur-inclusief bouwen vorm heeft gekregen en wat de effecten zijn.
…Eén van de plekken in de stad waar goed is nagedacht over duurzaamheid en aanwezigheid van natuur is het GWL-terrein, dat grenst aan de Staatsliedenbuurt en het Westerpark. Vanaf 1997 verrees hier de eerste ecologische woonbuurt van Nederland.

Marjolein Pel (portret rechts boven – alle foto’s zijn screenshots uit de film) woont al 25 jaar in de buurt en dat bevalt goed. ‘’Het is heerlijk hier, en toch wel behoorlijk groen.’’ Daarvoor zetten buurtbewoners zich dan ook goed in. Zo onderhouden zij gezamenlijk moestuintjes. Ook met de dierenpopulatie in de wijk gaat het goed: ‘’Er zijn hier twee keer zoveel vogels als in de rest van Amsterdam’’, zegt Marjolein.

Een deel van het groen in de buurt wordt door de gemeente onderhouden. Om in onderhoud van het groen te voorzien waarvoor de gemeente geen zorg draagt moeten de bewoners zich zelf inzetten. Zo betalen alle bewoners maandelijks zes euro. Met dat budget onderhoudt een groep actieve bewoners onder leiding van een tuinman het groen wat voor hun rekening komt. Volgens Marjolein is deze werkwijze ook geschikt om in andere wijken toe te passen: ‘’Eigenlijk is het toch raar dat wij hier vrij succesvol op deze manier in deze wijk wonen en dat er na 25 jaar zo weinig navolging is van dit concept binnen Amsterdam.’’ Bekijk hier het filmpje van AT5