Menu

verslag ALV 13 april en wisseling kascommissie

Op de ALV van de Koepelvereniging 13 april is Michel Floris officieel afgetreden als kascommissielid. Het bestuur heeft als dank vooraf een bos bloemen, bonbons en een kaart gebracht. De kascommisie is weer versterkt met twee extra leden. Namen en rugnummers van de kascommissieleden, alsook alle andere besproken (hot) items staan hieronder in de concept-notulen.

Bekijk hier de concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering Koepelvereniging ALV, GWL-terrein d.d. 13 april 2021.