Menu

lekker kort geschoren toch?

Misschien wel lekker, maar de anemonen gingen ook onder het mes. Voor de biodiversiteit is het een slechte zaak om zo vroeg te maaien. Actie dus! De koepel gaat in overleg met de gemeente en wil graag ook uw mening weten.

De gemeente maait grasstroken en veldjes op het GWL terrein van het vroege voorjaar tot in het najaar.
Dat zorgt voor grasstroken waarin een aantal planten kunnen overleven en veel andere soorten geen kans krijgen. Veel dieren kunnen hierin niet overleven.
Naarmate grasstroken meer verschillende bloemen bevatten neemt het aantal dieren toe. Bloeiende planten trekken veel verschillende insecten e.a. dieren aan, zoals vlinders, hommels, bijen, sprinkhanen, mieren, kleine zoogdieren, padden (die houden weer van slakken), Bedreigde plantensoorten krijgen kans om zich te vestigen. Insecten etende vogels en hun jongen hebben meer overlevingskans.
Wanneer planten tot bloei kunnen komen, als nestel-plaats en als voedselbron kunnen dienen en zich vervolgens uit kunnen zaaien, zullen er bloemrijke stroken ontstaan vol nuttige beestjes.
Dat betekent minder maaien en vooral niet te vroeg in het jaar. Wie hier rekening mee houdt, maait twee keer per jaar, de eerste keer eind juni en de tweede keer na half september. Dit maaibeleid vergroot de biodiversiteit.

Wat vindt u als GWL bewoner van de volgende stelling:
De gemeente mag maximaal twee keer per seizoen maaien, zodat de biodiversiteit op het GWL toeneemt.
vul hier de poll in