Menu

voortgang buurtbeheer

Het bestuur van de GWL-koepelvereniging heeft maandagavond 15 maart een extra A.L.V. vergadering ingelast om de voortgang van het buurtbeheer te bespreken. De reden hiervoor is dat er onvoldoende middelen zijn om de kosten voor buurtbeheer en -huisje in de nabije toekomst te kunnen blijven bekostigen met de huidige inkomsten.
——- vanwege het belang van dit onderwerp hieronder een uitgebreid verslag van de redactie ———-
Financiën
Allereerst werd het financiële deel toegelicht door de penningmeester van het Gwl-koepelbestuur, Arie Ouwerkerk. Daarbij werd opgemerkt dat de bij de start ooit bepaalde maandelijkse bijdrage van 6 Euro per bewoner nooit meer geïndexeerd is. Dit was met de vaste extra bijdrage van de woningbouwcorporaties destijds genoeg. Tussentijds is het pakket en aantal uren buurtbeheer wel aangepast, waarmee er weer geld werd vrijgespeeld. Nu is dit op termijn te weinig mede door het stoppen van een jaarlijkse stadsdeel-subsidie.
Geschiedenis en mogelijke toekomstscenario’s
Er is een stuk geschreven (*1) over de geschiedenis van de koepelvereniging en het buurtbeheer.
Dit door buurtbewoner Jan Willem Kluit geschreven stuk werd ook door hem toegelicht.
Het bestuur heeft daar (*2) drie scenario’s naast gelegd, waarbij het kan gaan om (combinaties van):
financiële bijdrage: het heroverwegen van de bewoners- en corporatie bijdrage
aanpassen taken en uren van buurtbeheer
toegankelijker maken van het buurtbeheer-huisje, opener naar buiten toe, betere inrichting binnen, fysieke toegankelijkheid  buiten en binnenin, beter keukenblok
verbreden van gebruik van buurtbeheer-huisje voor ontmoetingen
bewoners initiatieven / huiskamer van de buurt onder beheer en verantwoordelijkheid van bewoners

Meningen van de Gwl-bewoners – Via een enquete (of anderszins) krijgt iedere bewoner de gelegenheid om te laten weten wat zijn/haar wensen zijn, te reageren op de plannen, te laten weten of er financiële bereidheid is om de maandelijkse bijdrage te verhogen, of er bereidheid is om te participeren in bijvoorbeeld een ‘huiskamer van de buurt’ enz.
Als huurder word je in deze vertegenwoordigd en benaderd door jouw woningcorporatie (Ymere, Rochdale, of Alliantie) en mogelijk door een bewonerscommissie.
Als eigenaar word je vertegenwoordigd en benaderd door jouw VVE-bestuur.
Op de ALV van 13 april wordt er naast de reguliere onderwerpen ook over dit onderwerp gesproken. Iedere bewoner wordt vertegenwoordigd door woningcorporatie, bewonerscommissie of VVE, maar kan de vergadering ook zelf als toehoorder volgen, vraag hiervoor een inlogcode aan bij koepelbestuur@gwl-terrein.nl

De reacties worden vervolgens door het bestuur van de koepelvereniging vertaald naar scenario’s en volgens onderstaande planning meegenomen naar de ALV’s:
ALV september 2021:
Definitieve scenario’s, incl. de financiële implicaties per scenario, worden gepresenteerd
ALV 9 november 2021
Leden kiezen scenario én de daarbij horende financiële implicaties

lees hieronder alle stukken rondom dit onderwerp:
*1 korte geschiedenis van Koepelvereniging en het buurtbeheer
*2 drie toekomstscenario’s voor de Koepelvereniging
*3 concept notulen GWL – ALV 15 maart 2021