Menu

MELDING OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte, de straat, het plein, het park:
Het is van ons allemaal en de gemeente kan wat hulp gebruiken bij het signaleren en oplossen van zaken die daar niet goed gaan of kapot zijn.

U kunt een M.O.R.-melding bij de gemeente doen over:
*Niet opgehaald afval
*Volle of kapotte prullenbakken of afvalcontainers
*Fietswrakken
*Losse stoeptegels
*Scheuren of verzakkingen bij  bruggen  of kademuren
*Overlast van dieren op straat
*Problemen met doorgang van een rolstoel
*Overlast van horeca, personen op straat
*Overlast van boten, zoals harde muziek, te snel varen of gezonken
*Kapotte verkeerslichten, lantaarnpalen, straatverlichting(ook die in het park)
*Overtreding van de corona regels

Er zijn twee manieren om zo’n melding te doen:
1. Via het contactformulier op de website van de gemeente of nog eenvoudiger via meldingen.amsterdam.nl
2. Telefonisch, kan zelfs bij noodgevallen en overlast 24 uur per dag. Telnr. 14020