Menu

Lebo verslag / aankondiging buurtschouw

LEBO – Het was een klein bezochte digitale Lebo. Door omstandigheden kon er wat later dan 20.07 uur niet meer ingelogd worden waardoor een aantal mensen helaas benadeeld waren.
Het werd duidelijk dat op de ALV van 13 april het onderwerp ‘voortbestaan buurtbeheer’ opnieuw op de agenda staat. (zie hiervoor ook in deze nieuwsbrief ‘voortgang buurtbeheer’)
Het lebo concept-verslag 23 maart: Lees hier

BUURTSCHOUW – De jaarlijkse buurtschouw is op 15 april om 14 uur op het GWL terrein.
I.v.m. de corona-maatregelen, loopt het bestuur met een klein committee en zonder bewoners.
Inbreng voor de buurtschouw: als je punten hebt met betrekking tot de openbare ruimte, de veiligheid, de vergroening of het ecologische karakter van de wijk kun je dat laten weten tm 12 april: info@gwl-terrein.nl zodat die punten mee genomen kunnen worden tijdens de schouw.
Bijvoorbeeld losliggende stenen kunnen altijd via buurtbeheerder Hassan of via een M.O.R-melding gedaan worden.
Terugkoppeling van de schouw vindt zsm plaats via deze nieuwsbrief

Aanwezig bij de schouw: Van Noor, gwl-koepelbestuur / Juul Backerra, gwl-koepelbestuur / Hassan Ziani, buurtbeheerder / Saida El Mhassani, buurtregisseur / Jaap Broekema, groenvoorziening / Cees Venderbos, wijkagent.