Menu

groep ‘groene vingers’ weer actief

Zaterdag 3 april zijn er op vijf plekken in onze wijk vrijwilligers bezig geweest om het groen te onderhouden.
Het wordt een traditie. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er geschoffeld onder leiding van een hovenier.
De groep vrijwilligers groeit gestaag.
Een nieuw groep bewoners heeft het plan opgevat om een klein openbaar veldje waar vaak buurtgenoten zitten op te schonen.
Inmiddels ligt er een stuk schoongemaakte grond aan de waterloop te wachten tot er plantjes geleverd gaan worden. Ook dat is weer geschoffeld.
Een volgende groep vrijwilligers staat te popelen om te gaan planten.

De eerst volgende schoffel-dag
is zaterdag 1 mei tussen 10 -12.30 (rondom Watervalplein) en van 13-16 uur (rondom Reve plantsoen)