Menu

De burgemeester heeft gesproken: geen balans in het Westerpark!

DE VRIENDEN VAN HET WESTERPARK zijn zwaar teleurgesteld.
Na al het vergaderen, polderen, participeren in de programmaraad West…
Na het duidelijk maken wat evenementen voor het park en parkgebruikers méér betekent dan de hoeveelheid dagen dat een evenement duurt (opbouwen / afbreken), ook als het een binnen-evenement betreft…
Na het ontwikkelen en neerleggen van een nieuwe locatie-profiel waarbij o.a de impact van een evenement meegewogen wordt voor park / parkgebruikers / buurt en buurtbewoners…
Na al het inspreken, petities opstellen en aanbieden, een video-brief naar de burgemeester, en zo meer…
heeft de burgemeester gesproken en besloten de oude parkprofielen te handhaven en dus ook die van het Westerpark.
Hoe het kan dat de burgemeester tot dit besluit kwam?
Lees hier het hele artikel De burgemeester heeft gesproken uit de nieuwsbrief van De Vrienden van het Westerpark

MEER ZORGEN VOOR HET WESTERPARK: de ontwikkeling van Haven-Stad (ten noorden van het Westerpark), dat een belangrijk onderdeel is van de uitbreiding van Amsterdam naar een miljoen inwoners.
Om die groei te structureren heeft de gemeente Omgevingsvisie 2050 samengesteld.
De vrienden hebben een Zienswijze ingediend als reactie op deze Omgevingsvisie.
Lees hier het artikel Omgevingsvisie (ook een artikel uit de nieuwsbrief van de Vrienden van het Westerpark)