Menu

digitale Lebo

Beste medebewoners van het GWL -terrein,
We nodigen jullie weer van harte uit voor het leefbaarheidsoverleg (Lebo) van dinsdag 23 maart a.s. 20.00- 21.30 uur
De agenda is nog niet bekend en  hier concept-notulen van de vorige keer (24 september 2020).
Heb je nog iets aan te vullen op de agenda? Wil je een uitnodiging, laat het weten: koepelbestuur@gwl-terrein.nl,
De schouw vindt een aantal dagen later plaats, in klein committee, de opmerkingen uit het Lebo worden meegenomen,
en later vindt er een terugrapportage plaats.
Graag tot ziens en spreeks op het Lebo!
Groet, Marjo Kroese
namens het GWL koepelbestuur